Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVbese4 (29)


In - kar zadeva    tvoje    vprašanje - s takim človekom se da
»Ne vem, vendar bi rad slišal    tvoje    mnenje.«
hvalil astronomijo, jo hočem zdaj po    tvoje    hvaliti.
nebesih, posvečuje naj se    tvoje    ime.
Vzemi, kar je    tvojega   , in pojdi!
‘Svojim angelom bo v    tvoje    dobro zapovedal, da te obvarujejo,’
Posvečuje naj se    tvoje    ime.
To noč bodo terjali    tvoje    življenje od tebe, in kar si spravil,
tvoj sin, ki je s hotnícami zapravil    tvoje    premoženje, si mu zaklal pitano tele.’
Razodel sem    tvoje    ime ljudem, katere si mi dal od sveta.
Razodel sem jim    tvoje    ime in jim ga bom še razodeval, da
»Hananíja, zakaj je satan napolnil    tvoje    srce, da si lagal Svetemu Duhu in si
pooblastilo, da lahko vklene vse, ki kličejo    tvoje    ime.«
»Oznanjal bom    tvoje    ime svojim bratom, v zboru vernikov
Vem za tvojo stisko in za    tvoje    uboštvo - vendar si bogat - ter za
za tvojo ljubezen, za tvojo vero, za    tvoje    slúženje in za tvojo stanovitnost.
so brisali blato svojih čevljev ob    tvoje    srce.
- Hvala lepa za    tvoje    pismo, mama, hvala lepa za tvojo misel,
Prejela sem    Tvoje    pismo.
dobro veš, da imajo vsi takšni siromaki    tvoje    ime!
»Nora sem na    tvoje    telo!«
kako ima vsak tip krajine vpliv na    tvoje    počutje.
Torej, če naj odgovorim na    tvoje    vprašanje, kako Kartezij opredeli dušne
Na    tvoje    vprašanje bi verjetno odgovoril, da
Na    tvoje    vprašanje, ali je prihodnost že tu,
O, ko bi poznal    tvoje    skrivno ime, sanjani angel!
Spinozov odgovor na    tvoje    vprašanje, zamišljen seveda sub specie
reči“, objektivira človeško, torej    tvoje    ”večno bistvo“, ki sámo sebe spoznava
verjetno še ni zadovoljiv odgovor na    tvoje    vprašanje, kajti lahko bi rekli, da