Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVbese2 (26)


se bil lahko skliceval, je celo črta    tvojega    lastnega življenja izgubila ostrino.
»Od začetka    tvojega    življenja, od začetka Partije, od začetka
Nič se ni spremenilo razen    tvojega    stališča; vnaprej odločena stvar se
»To sledi iz    tvojega    razpravljanja.«
»Sem popolnoma    tvojega    mnenja.«
Nasploh se namreč poslušalcem takšnega    tvojega    razpravljanja dogaja takole: Ker niso
Kdor je    tvojega    mnenja, temu se utegnejo tvoje besede
»Nasploh sem    tvojega    mnenja, kolikor ti lahko sledim.«
Pústi, da vzamem iver iz    tvojega    očesa,’ če imaš pa sam bruno v očesu?
ti med ženami, in blagoslovljen sad    tvojega    telesa!
te prosi, dajaj, in če kdo vzame kaj    tvojega   , ne zahtevaj nazaj.
ti služim in nikoli nisem prestopil    tvojega    ukaza, pa mi nisi še nikoli dal kozliča,
»Ne verjamemo več zaradi    tvojega    pripovedovanja.
prôsi Gospoda, morda ti odpusti namero    tvojega    srca!
zapústi Jeruzalem, ker ne bodo sprejeli    tvojega    pričevanja o meni!’
Zato te bom rešil iz rok    tvojega    ljudstva in iz rok poganov, h katerim
Tako bo pač zaradi    tvojega    spoznanja propadel slabotni brat, ki
Vendar nisem hotel storiti ničesar brez    tvojega    soglasja, da bi tvoje dobro delo ne
»Žezlo pravičnosti je žezlo    tvojega    kraljestva.
preroki, sveti in kateri se bojijo    tvojega    imena, mali in veliki, in da se pokončajo
se ne bi bal, Gospod, in ne slavil    tvojega    imena?
Kolikokrat si že preštel luknje v mreži    tvojega    okna.
sivo zidovje; dovolj dolgo so pili    tvojega    telesa kri; dovolj dolgo so brisali
Škoda je    tvojega    znanja.
Marija, povej, katere so značilnosti    tvojega    znamenja.
ideja človeškega telesa, na primer    tvojega   , mojega ali Marijinega, ne more biti