Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVbemp4 (13)


»Lahko pogledam    tvoje    papirje, tovariš?«
blaznežu, ki je inteligentnejši od tebe, ki    tvoje    argumente zvesto posluša, potem pa
Kolikokrat sem hotel zbrati    tvoje    otroke, kakor zbira koklja svoja piščeta
Prosil sem    tvoje    učence, naj ga izženejo, pa ga niso
Prosil sem    tvoje    učence, da bi ga izgnali, pa ga niso
Kolikokrat sem hotel zbrati    tvoje    otroke kakor koklja svoja piščeta pod
V tla bodo poteptali tebe in    tvoje    otroke v tebi in ne bodo pustili kamna
Gospod, saj dobro vedo, da sem zapiral    tvoje    vernike in jih dal po shodnicah pretepati.
»Gospod, pobili so    tvoje    preroke; razkopali so tvoje oltarje,
pobili so tvoje preroke; razkopali so    tvoje    oltarje, jaz sem edini ostal in še
Bog, mazili z oljem veselja bolj kakor    tvoje    tovariše.«
Čez    tvoje    pretekle dni.
Ali si videl, kako so ustrelili tiste    tvoje    prijatelje, ki so jih v Trstu obsodili