Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVbeme3 (3)


vzgojitelje in široko množico stil, ki je    tvojemu    nasproten.«
kakor če bi šlo za mnoge, ampak in    tvojemu    zarodu, tako da gre za enega; in ta
Res,    tvojemu    notranjemu pogledu nič ne uide!