Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVbemd1 (1)


»Izredno pametna sta ta    tvoja    Asklepijeva sinova.«