Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVbežp6 (3)


prepričan sem, da mnogi ne bodo soglašali s    tvojimi    trditvami, temveč menili, da ti starosti
»S    tvojimi    načelnimi smernicami soglašam in bi
veš, da so se farizeji spotikali nad    tvojimi    besedami?«