Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVbežp4 (9)


Toda če sledim tebi in pazim na    tvoje    besede, boš imel v meni mnogo boljšega
položim tvojih sovražnikov pod    tvoje    noge.’
dokler ne položim tvojih sovražnikov pod    tvoje    noge.’
»Oče, v    tvoje    roke izročam svojo dušo.«
naj te povabi na svoj dom in posluša    tvoje    besede.«
poskrbel bom, da pridejo in padejo pred    tvoje    noge ter spoznajo, da sem te vzljubil.
Ljubim    tvoje    oči, tvoj glas, tvojo hojo, tvoj vonj!«
toda ne zameri, če bom kdaj preslišal    tvoje    čudaške pripombe.
dopustiti, da bi moje misli zatrle    tvoje    lastne... četudi gre v filozofskih pogovorih