Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVbežp3 (1)


ti prinaša mir, takó pa je prikrito    tvojim    očem.