Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVbežp2 (12)


»Naj bo to izhodiščna točka    tvojih    misli.«
ali bolje, ko ne vemo za pravi pomen    tvojih    besed.
12. »Res, iz    tvojih    besed zveni velika vnema, dragi Sokrat,«
»četudi je zelo težko biti    tvojih    misli, kakor je spet težko biti nasprotnega
položim tvojih sovražnikov za podnožnik    tvojih    nog.’
položim tvojih sovražnikov za podnožnik    tvojih    nog.’
Kadar se spomnim    tvojih    solza, silno želim, da bi te videl,
zemljo na trdne temelje in nebo je delo    tvojih    rok.
položim tvojih sovražnikov za podnožnik    tvojih    nog.«?
»Oči    tvojih    ogenj preplavlja moje veke.«
Ne berem    tvojih    misli, pač pa sva oba brala Kanta...
pa sem le malokrat videl rdeči odsev    tvojih    razbeljenih peči.