Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVbeže6 (7)


»Da, tako bi storil, seveda s    tvojo    pomočjo.«
Gospod, s    tvojo    mino sem pridobil deset min.’
S    tvojo    mino, gospod, sem pridobil pet drugih.’
moj, prav dobro vidim, kaj tiči za to    tvojo    potjo.
Drži, toda ker se ti, skupaj s celotno    tvojo    ladjo S' zelo hitro giblješ v odnosu
Anželo, podaj mi malce vrč s    tvojo    kvintesenco...
kaj je z mano, kadar dvignem oko pred    tvojo    lepoto, toda vse veselje neba je v