Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVbeže4 (42)


»   Tvojo    resnico.«
nam zahoče, da te pustimo preživeti    tvojo    naravno življenjsko dobo, nam še vedno
»Zdaj sem razumel    tvojo    trditev,«
Najbrž misliš, da smo preslišali    tvojo    prejšnjo bežno pripombo o ženah in
pošljem pred teboj, ki bo pripravil    tvojo    pot.
   Tvojo    dušo pa bo presunil meč.«
trudili, pa nismo nič ujeli, toda na    tvojo    besedo bom vrgel mreže.«
pred tvojim obličjem, ki bo pripravil    tvojo    pot pred teboj.’
Ko sem stopil v    tvojo    hišo, mi nisi ponudil vode za noge;
»Gorečnost za    tvojo    hišo me razjeda.«
bili, pa si jih dal meni in so ohranili    tvojo    besedo.
Izročil sem jim    tvojo    besedo, svet pa jih je zasovražil,
tvoji služabniki pogumno oznanjali    tvojo    besedo!
Bog je uslišal    tvojo    molitev in se spomnil tvoje miloščine.
Že so pripravljeni, samo na    tvojo    odločitev še čakajo.«
duhu, kako bo mogel preprost človek na    tvojo    zahvalno molitev reči »amen«, ko pa
Pišem ti, ker zaupam v    tvojo    poslušnost, saj vem, da boš storil
pisano v knjigi - da izpolnim, o Bog,    tvojo    voljo.«
»Glej, prihajam, da izpolnim, o Bog,    tvojo    voljo.«
pred cerkvenim občestvom pohvalili    tvojo    ljubezen.
Vem za tvoja dela, za tvoj trud in za    tvojo    stanovitnost; vem tudi, da ne moreš
Vem za    tvojo    stisko in za tvoje uboštvo - vendar
Vem za tvoja dela, za    tvojo    ljubezen, za tvojo vero, za tvoje slúženje
za tvoja dela, za tvojo ljubezen, za    tvojo    vero, za tvoje slúženje in za tvojo
tvojo vero, za tvoje slúženje in za    tvojo    stanovitnost.
za tvoje pismo, mama, hvala lepa za    tvojo    misel, mama.
Ta pa ... no,    tvojo    Zmago je rad gledal.
Naj nese, čeprav vem, da s tem samo    tvojo    lenobo podpiram! ...
ti drgnil jezik, če lahko sam povem    tvojo    misel.
V    tvojo    Julko naj se zaleti!
- No,    tvojo    luč bom danes še videl.
Ljubim tvoje oči, tvoj glas,    tvojo    hojo, tvoj vonj!«
skozi široko odprte pore bliže tebi, v    tvojo    dušo, prebija navidezno kontrastno
Kajti zdravilo za    tvojo    bolezen, ki ti ga lahko ponudim jaz,
pomeni: naj spet nove muke trpinčijo    tvojo    dušo, a ustnice naj ti ostanejo takšne
Bruno, poslušam in skušam razumeti    tvojo    razlago.
Spoznal bi, da je na    tvojo    zgodbo mogoče gledati tudi drugače.
je res odveč, vendar bi Aristotel na    tvojo    pripombo verjetno odvrnil, da je v
prostor‐čas, po katerem vrtinec nosi    tvojo    ladjico, vse bolj ukrivljen zaradi
tista, ki je ravno pravšnje dolžine za    tvojo    ribiško palico. -
enako dolge, namreč ravno pravšnje za    tvojo    ribiško palico.
pri ulovu ravno pravšnjega sulca za    tvojo    palico tiste druge ribe, namreč ribe