Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVbeže2 (19)


ali pa zamolčal, ne bo moglo odložiti    tvoje    smrti za več kot pet minut.«
boš nazadnje predal, mora biti to iz    tvoje    svobodne volje.«
Prepričanje, da ni zunaj    tvoje    lastne zavesti ničesar - gotovo je
Jasno pa je, da mora biti resničnost    tvoje    trditve pretehtana.
namreč, če se nemudoma in preudarno lotim    tvoje    trditve, zlasti še, dokler - kakor
Glavkon, skupnost žena in otrok za čuvarje    tvoje    države.
besede pojdi, hudi duh je že šel iz    tvoje    hčere.«
uslišal tvojo molitev in se spomnil    tvoje    miloščine.
Nihče naj te ne prezira zaradi    tvoje    mladosti.
Spominjam se namreč    tvoje    iskrene vere, ki sta jo prej imeli
Pozdravljajo te otroci    tvoje    izvoljene sestre.
»Če bi ne bil našel    tvoje    zadrgalice, bi našel drugo.
Nemara se je iz    tvoje    podzavesti v podobi Kadetke spet dvignila
- Svojo imam,    tvoje    ne potrebujem! -
in moja služba je stokrat težja od    tvoje   .
- Ruski nesrečniki    tvoje    sorte.
tj., da prepotuje pot od tal do stropa    tvoje    ladje in nazaj - reciva, da izmeriš
hitreje, kolikšna je relativna hitrost    tvoje    ladje glede na mojo.
volja, se bom v miru in veseleč se    tvoje    besede poslovil od tod.«