Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVbeže1 (126)


»Je to    tvoja    običajna pot domov?«
»Kakšna je bila    tvoja    žena?«
»   Tvoja    vrsta izumira; mi smo nasledniki.«
»   Tvoja    ostroumna domneva je pravilna!«
»   Tvoja    domneva je pravilna.«
ritmi, je kakor pri tonovskih načinih    tvoja    naloga, da nam poveš.«
»Naj torej velja    tvoja    obrazložitev poguma.«
res vem, kar hočem povedati, bi bila    tvoja    tolažba primerna.
Zato mi    tvoja    tolažba ne vliva poguma.«
»   Tvoja    domneva je pravilna.«
»Ali naj zdaj    tvoja    pozornost velja samo slabemu, slepemu
»Nenavadna je    tvoja    primera, nenavadni so tudi priklenjenci.«
»Ta    tvoja    zahteva je docela upravičena,«
»   Tvoja    zahteva je upravičena.«
Kadar pa ti daješ miloščino, naj ne vé    tvoja    levica, kaj dela tvoja desnica.
miloščino, naj ne vé tvoja levica, kaj dela    tvoja    desnica.
Tako bo    tvoja    miloščina skrita, in tvoj Oče, ki vidi,
Zgôdi se    tvoja    volja kakor v nebesih tako
»Zaupaj, hči,    tvoja    vera te je rešila.«
»   Tvoja    mati in tvoji bratje stoje zunaj in
»O žena, kako velika je    tvoja    vera!
Če te torej    tvoja    roka ali noga zapeljuje, jo odsekaj
mimo, ne da ga pijem, naj se zgodi    tvoja    volja!«
»Zares, tudi ti si izmed njih, saj te že    tvoja    govorica izdaja.«
To je    tvoja    stvar.«
»Glej,    tvoja    mati in tvoji bratje in tvoje sestre
»Hči,    tvoja    vera te je rešila.
»   Tvoja    hči je umrla, kaj še nadleguješ učitelja!«
Če te    tvoja    roka zapeljuje, jo odsekaj!
Če te    tvoja    noga zapeljuje, jo odsekaj!
»Pojdi,    tvoja    vera te je rešila!«
»Ne boj se, Zaharíja, kajti    tvoja    molitev je uslišana!
   Tvoja    žena Elizabeta ti bo rodila sina in
Poglej, tudi    tvoja    sorodnica Elizabeta je spočela sina
se torej pred menoj pokloniš, bo vsa    tvoja   
»   Tvoja    vera te je rešila!
»   Tvoja    mati in tvoji bratje stoje zunaj in
»Hči,    tvoja    vera te je rešila.
»   Tvoja    hči je umrla, ne nadleguj več učitelja.«
   Tvoja    vera te je rešila.«
   Tvoja    vera te je rešila.«
Gospod, tu je    tvoja    mina, ki sem jo hranil v prtiču.
Jaz pa sem molil zate, da    tvoja    vera ne opeša.
od mene, toda ne moja volja, temveč    tvoja    naj se zgodi.«
Posveti jih z resnico,    tvoja    beseda je resnica.
»Glej,    tvoja    mati!«
po katerih boste zveličani ti in vsa    tvoja    hiša.’
v Gospoda Jezusa in rešen boš ti in    tvoja    hiša!«
pripravljen iti v Jeruzalem, da se    tvoja    zadeva razsodi tam v moji navzočnosti?«
postavo; če pa postavo prelamljaš,    tvoja    obreza postane neobreza.
Smrt, kje je    tvoja    zmaga?
iskrene vere, ki sta jo prej imeli    tvoja    stara mati Loída in tvoja mati Evníka.
prej imeli tvoja stara mati Loída in    tvoja    mati Evníka.
   Tvoja    beseda naj bo zdrava in neoporečna,
   Tvoja    ljubezen me je navdala z velikim veseljem
Narodi so pobesneli, a prišla je    tvoja    jeza in trenutek, da se sodijo mrtvi,
mogočno mesto, zakaj v eni uri je prišla    tvoja    obsodba!«
»Sadeži, ki se jih je veselila    tvoja    duša, so izginili, ves sijaj in ves
   Tvoja    mama.
In motne so tvoje oči in    tvoja    hoja je trudna.
- Najdù,    tvoja    svoboda ni svoboda.
Tudi duša    tvoja    je lepa, verjemi mi, črna deklica,
deklica, lepo je tvoje srce in čista je    tvoja    duša.
ginilo tvoje telo, da ne bo venela    tvoja    duša, da ne bo umrla tvoja beseda.
bo venela tvoja duša, da ne bo umrla    tvoja    beseda.
- Kaj bo sekira    tvoja    in tvoj križ, kjer
Pozdravlja Te    Tvoja    mama«.
   Tvoja    mati je lajdra!"
   Tvoja    jih je nesla v Ameriko," pravi gospod"
»Saj pravim, hiša ni bila    tvoja   
Ona,    tvoja    žena.«
»Kaj, hiša ni    tvoja   
»Kje pa je    tvoja    hiša, a, povej?«
In    tvoja    bolezen.
   Tvoja    ni nič boljša.
   Tvoja    velnica je brez dna.
in stric ti je celo nagajal, da je    tvoja    čeča.
»   Tvo‐ja    sta‐ra.
Slišiš:    tvo‐ja    sta‐ra!
Usoda    tvoja    - to si ti!«
   Tvoja    Zora je čeča in pol,« je dejal Pečan.
si svoje delo res opravil in je bila    tvoja    vest čista.«
»   Tvoja    hrbtenica je kakor stožje v kopi.«
»Tovariš komisar,    tvoja    vas?«
»Saj ni    tvoja    ...«
rekel, ti bom jaz rekla, da je vsa    tvoja    dobrota samo napuh!« je strupeno zaregljala
»Moj napuh je moja stvar,    tvoja    stvar pa je, da izbereš otroku ime!«
nebeški, da bi se na steblu posušil, ti in    tvoja    kri!« se je zrepenčila Katra, ki je
»   Tvoja    Julka mi je figo mar!«
»Počakaj, da odbije    tvoja    ura.
»Počakaj, da odbije    tvoja    ura.
norček, »rekli so, počakaj, da odbije    tvoja    ura.«
In zakaj mora zmeraj obveljati    tvoja   ?...
- Tam stoji    tvoja    nemška smrt! - je rekla prav tako mirno
-    Tvoja    nemška smrt ima veliko psov, - je mirno
»Ali je tudi teta Zmaga    tvoja    teta?«
   Tvoja    mati ima prav.
Toliko je bilo grdega, da je    tvoja    duša umazana in sajasta kakor svinjska
   Tvoja    slina je še nedolžna in sladka!«
Tja dol gre    tvoja    življenjska pot.«
Ampak    tvoja    družina naj pokliče, kadarkoli bodo
Še enkrat te vprašam, kakšna je    tvoja    kooperacija z jugoslovansko vlado,
šef policije v Mahabadu, kaj pa je    tvoja    funkcija?
Bodi svoj, in jaz bom    tvoja   !“
Če sem te prej prav razumel,    tvoja    draga odhaja k nekomu, ki živi nekje
   Tvoja    usoda je edinstvena; blagruj druge,
Tvoj obraz, tvoje telo,    tvoja    duša, to je moj svet!
Bruno. ...odhaja na pot    tvoja    Saloma.
Kaj pa    tvoja    draga, je že odšla?
Sicer pa je    tvoja    primerjava odlična!
pametno... pa ne bodi žalosten, jaz sem    tvoja    prijateljica in... morda... -
običajno letajo ptiči - s tem opažanjem    tvoja    zavest še ni konstituirala ptičjega
lahko rečeva, da moja ladja S miruje,    tvoja    ladja S' pa se giblje glede na mojo,
Drugače povedano, z mojega gledišča teče    tvoja    ura v hitro leteči ladji počasneje
očesa... in če potuješ dovolj daleč, se    tvoja    hitrost približa svetlobni...
in nazadnje se    tvoja    svetovnica sklene v krožnico, pravzaprav
Janez, je    tvoja    prijateljica že rodila?
reči, da umetniško delo, na primer    tvoja    risba tulipana kot neke ”posamezne
Kaj ne,    tvoja    je!
bila pripravljena žrtvovati, naj živi    tvoja    Zanikajoča volja - toda vedi: ona
se, da se očenaš glasi: ”...zgôdi se    Tvoja    volja“ - namreč Tvoja, ne moja!
glasi: ”...zgôdi se Tvoja volja“ - namreč    Tvoja   , ne moja!
   Tvoja    volja pa je zame nujnost - le kako
Saj je malce noro... ta    tvoja    bolestna skrb zanjo...
»Če si nam dal tako malo, kot je bila    tvoja    melodija, ni to nič.
Bogu: »Če je to moja zadnja ura in    tvoja    božja volja, se bom v miru in veseleč