Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVbdmp5 (1)


vajinega siceršnjega značaja, kajti po    vajinih    govorih vama tega ne bi mogel pripisati.