Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVbdme2 (1)


To sklepam tudi iz    vajinega    siceršnjega značaja, kajti po vajinih