Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVbdže5 (2)


»Zgôdi se vama po    vajini    veri!«
In če smem pripomniti, bi bilo v    vajini    igrici časovnega razslojevanja Benetk