Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVbdže2 (1)


bodita zopet skupaj, da vaju zaradi    vajine    zdržnosti ne bi skušal satan.