Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVapsp4 (12)


Samo pogumno odgovarjaj na    naša    vprašanja in nam opiši, kako si zamišljaš
bolečine in veselja, ki spremljajo vsa    naša    dejanja.
osramoti, ker je božja ljubezen izlita v    naša    srca po Svetem Duhu, ki nam je bil
ki nam je tudi vtisnil pečat in v    naša    srca položil poroštvo Duha.
vaše rastoče vere pri vas presegli    naša    dosedanja merila, tako da bomo oznanili
se vidi iz tega, da je Bog poslal v    naša    srca Duha svojega Sina, ki vpije:
ugajati ljudem, ampak Bogu, ki preizkuša    naša    srca.
bodo še ti obubožali in pridejo vsi na    naša    ramena.
nanj, da bi kdo ne posegel s sekiro med    naša    debla.«
recimo iz naše zavrte pameti preselili v    naša    srca.
zavest te identitete; umetnost pomirja    naša    najvišja stremljenja in razrešuje poslednja
pred vrati in ker je minister zadnjič    naša    vprašanja, naše predloge v smeri reševanja