Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVapsp2 (10)


poklical s svetim klicem, ne zaradi    naših    del, temveč po svojem sklepu in milosti,
Slišali bomo pesem naših gora in    naših    polj.
srcih, potem bi bila gotovo polovica    naših    src zaplenjenih ter bi leta in leta
ker pač iščemo možnosti osmislitve    naših    življenj na različne načine, ker smo
da si za vedno zaželiš emigrirati iz    naših    bolnih mest.
Akhah živi bolj surovo življenje od    naših   , je prav tako relativno vprašanje,
vsebine še bolj bežne in minljive od    naših    teles...
Ali hoče reči, da se lahko spominjamo    naših    prejšnjih življenj?
Velik del    naših    spoznanj metodološko temelji na načelu,
drugo največje mesto - pogosto predmet    naših    razpravljanj.