Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVapsp1 (13)


slišno, harmonično gibanje naravnana    naša    ušesa.
vodi navzgor, potem bodo veljala vsa    naša    prizadevanja pravičnosti in razumnosti;
   Naša    usta so vam govorila odkrito, naše
lirike; hlapci smo - zaradi lirike;    naša    dekleta umirajo po zagrebških, beograjskih,
Najbolj mrtva so bila    naša    polja in naše njive.
nismo nikdar prijazno gledali, če so se    naša    dekleta mešala z Lahi, med vojno pa
in prijazna, je ne bi marali, zakaj    naša    otroška srca so takrat zaničevala in
sem morda takrat prvič občutil, kako    naša    čustva lahko spremenijo vse stvari.
Hunze so pri ugrizu rumena, oranžna,    naša    so svetla, bleda.
Baje vsa    naša    čustva izhajajo iz dveh osnovnih čustev,
Vendar smo v praznini mi, se pravi    naša    telesa, svetovi, zvezde, galaksije...
gledanja, razumevanja in vrednotenja:    naša    prepričanja in verovanja, besede in
bi se država hotela zavedati, da so    naša    sredstva v državnem premoženju, ki