Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVapse4 (41)


človeštvo: potem se nam ni treba bati za    naše    skrivno življenje.
Ali pa ne sodi to v    naše    prejšnje razpravljanje, po katerem
»Ko bi prišel v    naše    mesto mož, ki bi zaradi svoje mnogostranske
»Kaj potemtakem preostaja za    naše    zakonodajstvo?«
tolikanj nepogrešljiva, kolikor pospešuje    naše    dobro počutje.«
prizadevnosti se je marsikaj izboljšalo za    naše    ljudstvo.
za tovor in za ladjo, ampak tudi za    naše    življenje.«
napisano pred nami, je bilo napisano v    naše    poučenje, da bi oprti na potrpežljivost
je Bog pred veki vnaprej določil za    naše    zveličanje.
si vroče želimo kar po vrhu obleči    naše    nebeško bivališče, seveda, če se tudi
katero si more podvreči vse, preobrazil    naše    bedno telo, tako da ga bo naredil podobno
zraka, vode in hrup prehud zalogaj za    naše    morje, zlasti ker bi prireditev morala
referendumske zahteve z geslom Ohranimo    naše    bogastvo in jo preložilo na naslednjo
prejšnji mesec odločilno zaznamoval    naše    politično prizorišče.
pa je potok Skopičnik, ki teče čez    naše    polje.
sama ga je požrla, zdaj pa bi rada še    naše   ."
so se nam godile, in ne o »kazni za    naše    pregrešno življenje«, kar ji je bilo
Jezus Kristus je izrekel    naše    najvišje geslo; drevo ljudstva je drevo
stvari in univerzum je nedostopen za    naše    znanje, je del neskončnosti univerzumov,
zvečer vzdušje tako zelo spominjalo na    naše   , da se mi je ojužilo in sem brate ob
razumeli moramo morda res spremeniti    naše    temeljno stališče o delovanju sveta,
torej ne vodimo povsem sami, ampak na    naše    obnašanje, morda ne da bi se tega zavedali,
Razum ima tako velik vpliv na    naše    doživljanje in seveda tudi reakcije.
je preprosto in razumljivo izrazil    naše    občutje prostora in časa.
ali ”čutenjsko območje“) - omejen na    naše    dejansko vesolje, na Naravo, in tako
glede na Boga, temveč različno samo za    naše    pojmovanje stvari.
duše ali Boga, po Kantu presega vse    naše    možno izkustvo... in zato takšne ideje
strani, v različnih položajih glede na    naše    izbrano očišče, v različnih razdaljah,
s pametjo, ampak je le nenavadno za    naše    ustaljeno dojemanje sveta; seveda pa
z neke daljne zvezde in le ”oplazi“    naše    Osončje, pri čemer se njegova smer
v enem samem pogledu zaobjame célo    naše    tisočletje...
nerešljive težave, ki daleč presegajo    naše    človeško znanje.
Za    naše    dosedanje razumevanje možnosti in nemožnosti
pri iskanju resnice, ampak tudi za    naše    preživetje, saj so se živa bitja v
ne zmanjšuje pomena ”onstranstva“ za    naše    življenje, za naše duhovne poti, saj
razvrednoti življenje, namreč to,    naše    edino življenje... in od takrat mi krščanstvo
prisluhnemo tistemu v njej, kar je za    naše    odrešenje resnično pomembno.
lokacijo v vesolju“, v močni pa na ”   naše    vesolje“ [v celoti]; Leslie meni, da
18.6.2003 leta ni zgodilo nič, bom ponovil    naše    stališče.
V    naše    glavno mesto vsak dan prihaja na delo
Naloga pa je, da    naše    glavno mesto tudi opredelimo kot glavno