Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVapmp5 (22)


nagnjenja, katerih nastanek je iskati v    naših    krajih; spet drugim je pripisati čut
zamišljaš skupnost žena in otrok pri    naših    čuvarjih in kakšna naj bo po tvojem
in Arabci - vsi jih slišimo, kako v    naših    jezikih oznanjajo velika božja dela!«
je postava še prebujala, rovarile po    naših    udih, da smo obrodili sadove za smrt.
Pred prvo svetovno vojno sta bila v    naših    krajih še živa izraza »božji otrok«
»Saj rečem... saj pravim, da v    naših    krajih res ne manjka zgodb...«
Tisti, ki bo pisal o    naših    ljudeh! ...
Takrat smo imeli v    naših    krajih še ovce.
povesti bi se dalo napisati tudi o    naših    krajih in naših ljudeh.
dalo napisati tudi o naših krajih in    naših    ljudeh.
ker mora služiti v takih časih in v    naših    krajih.
V    naših    krajih je veliko rudnikov premoga in
Mislim, da smo v    naših    časih vsi skupaj zboleli.
da so zgradili vsa tista svetišča po    naših    hribih.
mi je jasno, zakaj turška vojska v    naših    krajih ni imela motiva zasesti višje
kasneje morda lahko najdemo pri nekaterih    naših    partijskih sekretarjih: evo, dajemo
čvrste, možate oči, take kot včasih pri    naših    gorjancih.
prišel mednje gorjansko vesel, tak kot v    naših    prešernih hribih.
Ko hodiš po    naših    hribih se zaljubiš v naše hribe.
Seveda tako kot tudi v    naših    logih, vendar je tam dalje proč od
podobnimi občutki, kot bi bil teden dni v    naših    hribih.
V    naših    časih smo bili dolgolasci, zdaj pa