Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVapmp3 (23)


umetnik pri nas ne ustvarja, da se    našim    bojevnikom, vzgojenim samo ob podobah,
3. »To bo    našim    vladarjem«,
lahko ostanemo še nadalje pri tem, da    našim    čuvarjem in njihovim ženam pripadajo
predpisovali, pri čemer bodo sledili    našim    zakonom ali ravnali v njihovem duhu
»Torej, Glavkon, pomisli, ali delamo    našim    filozofom krivico, če jih prisilimo,
s takšnimi lastnostmi, ki ustrezajo    našim    izobrazbenim namenom.«
svojega usmiljenja, kakor je obljubil    našim    očetom:
Tako je izkazal usmiljenje    našim    očetom in se spomnil svoje svete zaveze,
To, kar prinašaš, zveni nekam čudno    našim    ušesom.
upanja v obljubo, ki jo je Bog dal    našim    očetom.
Zato, bog daj modrosti    našim    politikom.
Govori še o uporu in povej    našim    bratom, kako smo trpeli!
uro svetonočno naj gre pozdrav vsem    našim    bratom in sestram:
Pozdrav vsem    našim    bratom, ki so onstran meja na domači
Upirali so se in se smejali    našim    pripadnikom.
toda zahajal sem v sosedno vas, ker    našim    vaškim mogotcem ni bilo prav, da me
Pogostoma nam ugaja nekaj, kar    našim    bližnjim škoduje.
obrazi mnogih so tako zelo podobni    našim   , da turistu, ki išče v objektiv eksotiko
ustvarjenemu človeku je priložen tako kot    našim    strojem navodilo za uporabo.
do celega diznilenda duhov, podobnih    našim    škratom ali vilinjakom, ki se pogosto
”temna svetloba“, ki nista dostopni    našim    čutom in našemu umu, ker preprosto
izvedenci, ki napravijo veliko škode    našim    otrokom in ogromno zaslužijo na njihov
Onim    našim    sodržavljanom, ki pač ne verujejo v