Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVapmp2 (41)


»Spomnite se    naših    fantov na malabarski fronti!«
Z vidika    naših    sedanjih oblastnikov je torej edina
»Naredimo ga za enega    naših   , preden ga ubijemo.«
danes, vendar bi angleško govoreč človek    naših    dni težko razumel mnoge novoreške stavke,
zaupali nikomur drugemu kakor bogu    naših    očetov.
Kajti že iz časov    naših    prednikov je ta bog, ki biva sredi
»V tem je iskati vzrok za koristnost    naših    ukrepov, po katerih naj rojeni čevljar
»Ali si opazil, da je stvarnik    naših    čutov dal veliko prednost vidu in možnosti
svojo duševno urejenost in se držati    naših    nazorov o njej.«
Če bi mi živeli v dneh    naših    očetov, ne bi sodelovali z njimi pri
svojih svetih prerokov, da nas bo rešil    naših    sovražnikov in iz rok vseh, ki nas
Nekaj izmed    naših    je šlo h grobu in so našli vse takó,
Bog    naših    očetov je obudil Jezusa, ki ste ga
natančno poučil, kaj veleva postava    naših    očetov.
Bog    naših    očetov te je izbral, da spoznaš njegovo
označujejo kot ‘ločíno’, služim Bogu    naših    očetov.
ničesar zoper svoj narod ali zoper šege    naših    očetov.
Gospoda: on je bil izročen v smrt zaradi    naših    grehov in je vstal zaradi našega opravičenja.
ljubi in nas je s svojo krvjo osvobodil    naših    grehov ter napravil iz nas kraljestvo
izvajale tudi italijanske enote, saj je    naših    vojakov premalo za stalno, 24urno zaščito.
vrhunskih nastopih nekaterih drugih    naših    atletov na mitingu Ljubljana 97 za
šepeče v neosvobojeni zemlji z duhovi    naših    dedov o božji in človeški pravici.
- Kraj, kjer pradedov    naših    stara vera, bila najdaljše
   Naših    ni več.
Ona pa v jok, češ    naših    pobov pa ni.
To pa niso bili koraki    naših   .
po njem lahko plovejo bele jadrnice    naših    radostnih trenutkov...
kos naše zemlje, ki ga je šest tisoč    naših    najboljših sinov odrešilo s svojo krvjo,
Učiteljica ni niti pogledala    naših    zvezkov.
trdi, da so bili bogovi starih Galcev,    naših    prednikov, Kirk in Kron, Taranis, Ezo,
in leto 1789 je vrnitev k postavam    naših    prednikov.
plemenit, dostojnejši in lepši smisel    naših    naporov?
potezami, podobnimi obraznim črtam    naših    gorjancev.
da za nasvet ne morem več vprašati    naših    vaških starešin.
ljudi v Karakorumu sem prvič slišal od    naših    alpinistov.
V primerjavi z nami, z merili    naših    standardov materialnega premoženja,
   Naših    pomladnih pogovorov - za celo knjigo
bo danes odgovarjal na tri vprašanja    naših    poslanskih kolegov iz poslanskih skupin
sekundi, vse preostalo bo lahko šlo iz    naših    izvirov v regionalni vodovod.
evropskega kluba, kar je tudi zasluga    naših    modrih političnih voditeljev.
kar se z zadnjimi duhovitimi akcijami    naših    brambovcev proti tistim »nepravim tujcem«