Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVapmd4 (7)


Če gre za    naša    brata, sta odposlanca Cerkvá, Kristusova
še dve dobesednejši in bolj čudni za    naša    junaka: ‘enostavna telesa so morebiti
ga je tako prizadela, da je povabil    naša    prijatelja na večer vrtečih se miz.
In    naša    dva prijatelja je po vseh razočaranjih
Premeril je    naša    dva junaka in rekel:
Placquevent je zaprosil    naša    prijatelja, naj potipata njegovega
Grozodejstvo je zagrešil Victor in    naša    prijatelja je spreletelo, bila sta