Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVapmd1 (6)


»Dva kolodvora sta že    naša   .
poslušajo pravilno govorjenje, sta    naša    prijatelja tako zelo pazila, kako govorita,
   Naša    prijatelja sta skomignila z rameni
   Naša    prijatelja sta odšla in bila sta zadovoljna,
Ko prečkata križišče,    naša    popotnika v času & prostoru zapustita
   Naša    sopotnika pa sta že malce utrujena