Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVapžp5 (30)


»Vse, kar si prestal ti, odkar si v    naših    rokah - vse to se bo nadaljevalo in
petindvajset kilogramov, odkar si v    naših    rokah?«
»Potemtakem moramo tako ravnati tudi pri    naših    štirih lastnostih?«
V    naših    današnjih okoliščinah bi bilo to prav
»To je nemogoče po    naših    ugotovitvah.
Toda najprej se moramo sporazumeti o    naših    prejšnjih ugotovitvah in o stvareh,
»Po    naših    ugotovitvah ne more nihče imeti koristi
ustvarjalec prividnih podob in s tem po    naših    ugotovitvah samo posnemovalec, temveč
ljubezen do poezije, ki nam jo je v    naših    lepih državah vcepila vzgoja, potlačili,
torej ni takšno, kakršna naj bi bila po    naših    ugotovitvah duša.«
Gospod je to storil in je čudovito v    naših    očeh.’
Gospod je to naredil in čudovito je v    naših    očeh’?«
S teboj smo jedli in pili in po    naših    ulicah si učil,’ toda rekel vam bo:
V    naših    razmerah pa so dokaz, kako je njihova
črtice in novele smo srečavali tudi v    naših    primorskih revijah (Naš čolnič, Goriška
Vsakdo jo lahko bere v    naših    očeh kakor iz odprte knjige.
Škoda, da moramo v    naših    zemljepisnih širinah toliko časa prebiti
* * * Po    naših    gorah žubore potoki in šume gozdovi,
njihovimi funkcijami in akcijami v    naših    deželah na severu je zgolj slučajna
prepričanj, verovanj in idej, nas vodijo v    naših    podjetnostih in nam tako tudi oblikujejo
Duhovi, tudi hudič, žive samo v    naših    kreacijah.
vzdrževalec živijo in delujejo morebiti v    naših    podzavestih na nekem nivoju kolektivne
se, da je najbolje tudi z ljudmi na    naših    ambasadah ravnati kar se da avtoritativno;
med drugim proslavil kot brigadir na    naših    mladinskih delovnih akcijah.
gradimo v notranjem prostoru in času, v    naših    predstavah in mislih, skratka, v zavesti....
njihove poti bolj ali manj ukrivljene (v    naših    razmerah so ukrivljene zelo malo, skoraj
Po    naših    informacijah v tem trenutku ta del
edinih strokovnjakov, ki so do sedaj, po    naših    ocenah, kljub majhnim sredstvom, ki
filmskih naslovov leta 2004, ki bo v    naših    kinodvoranah gostoval od 8. januarja
dostojni državni uslužbenci počivajo, se v    naših    ambulantah in na oddelkih tare bolnikov.