Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVapžp3 (6)


pogledamo, ali morebiti ona najbolj ustreza    našim    ugotovitvam ali katera druga.«
Če seveda večina ljudi ne verjame    našim    besedam, se ne smemo čuditi.
nanje in še nadalje ne bo verovala    našim    trditvam, da je država lahko srečna
tudi ti varuj, ker je silno nasproten    našim    besedam.
Mož poje votlo slavo našemu boju,    našim    zmagam, prav posebno pa našemu zaničevanju
kozmološkimi modeli, ker sta najbliže    našim    predstavam o idealni kozmologiji, preprosti