Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVapže3 (24)


»Tako je potrebno    naši    državi še več kmetov in drugih rokodelcev?«
s takimi pripovedmi, ki olajšujejo    naši    mladini pot k slabemu.«
»da bi ti, ki so zaupni    naši    skrbi in bi jih radi vzgojili v vrle
zmotna, kakor hitro spoznamo zmoto, proti    naši    volji pa pravilna, resnična misel.«
»Tako se v krogu vračamo k    naši    prejšnji trditvi in smo si edini v
pa spoznanja, razjezil in oporekal    naši    trditvi?
naravi teh ljudi, če naj ustrezajo    naši    podobi o filozofih!«
pripravljajo veselje, se prilizujejo    naši    duši in jo vabijo naj se jim vda.
Prav tako tudi Duh prihaja na pomoč    naši    slabotnosti.
pristanišče, na ladje, prisluškujem    naši    pesmi in mislim:
reki in se s plašnimi koraki bližal    naši    hiši.
»Pajntarjeva Jera je rekla    naši    mami, da zaradi tega tudi v posteljo
razposajenost, da se je pridružil vsaki    naši    neumnosti.
Trohova Jera je povedala    naši    Ivani.
Spiritizem trdi, da je    naši    vrsti usojeno boljše življenje.
kulturo, s tistim, kar imamo radi in kar    naši    prisotnosti na svetu daje globlje skrit
njihova fiziognomija večkrat zelo podobna    naši   , sploh ženski obrazi so bolj podobni
ni ceste, ampak 15 km steze, podobne    naši    na Komno.
stvarem, namreč ”stvarem na sebi“, ampak    naši    zavesti, natančneje, pogojem našega
apriorni formi čutnega izkustva, ki sta    naši    zavesti dani v čistem zrenju - tj.,
stališča večnosti“ stvari nujne, pa je    naši    umski intuiciji vendarle bližja od
   Naši    službi je bilo zastavljeno vprašanje:
Ampak to je    naši    zakonodajno‐pravni službi vseeno.
dogodki ne bodo mogli bistveno škodovati    naši    splošni sreči, našemu sistemu umetnosti,