Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVapže2 (119)


prinesla domov - jo preizkusila na vratih    naše    dnevne sobe in ugotovila, da lahko
hlebec kruha - pravega belega kruha, ne    naše    preklete pluže - in lonček marmelade.«
V izrazih    naše    poprejšnje klasifikacije so raja Nizki,
da se bomo lažje povzpeli do cilja    naše    raziskave?«
obrtniki, kakor hitro postanejo občani    naše    mestne državice.«
»Tako so očitno tudi dninarji dopolnilo    naše    države?«
da bodo videli čuvarji kot branilci    naše    države največjo sramoto v medsebojnih
zaposlitev, samo najskrbnejši varuhi svobode    naše    države in se ne smejo ničesar lotiti,
Čemu naj bi izčrpno opisovali plese    naše    mladine, lov in pogone na živali, tekmovanja
Neka misel, tako menim, izgine iz    naše    zavesti z našo voljo ali proti njej:
v naši državi: preudarnost in cilj    naše    raziskave, pravičnost.«
nalogo takrat, če vsak posamezen del    naše    duše opravlja svojo nalogo.«
se izmed vseh državljanov državljani    naše    države najbolj strinjajo s prej omenjenimi
mene dokaza, da se dado vsa dognanja    naše    razprave v celoti uresničiti; pač pa
trdim tudi jaz glede na zadnji rezultat    naše    razprave.
»Premisli vse to in se pri tem spomni    naše    trditve: ni si mogoče misliti, da bi
ki smo o njej razpravljali ob opisu    naše    države, ali katera druga.«
s svojo močjo vzdigne najboljši del    naše    duše, da vidi najboljši del vsega,
posebej poudarili pri ustanavljanju    naše    države: kdor ni od narave posebej oblagodarjen,
DESETA KNJIGA 1. »Ureditev    naše    države,«
»In to je naloga razumskega dela    naše    duše.«
obračunavanju, je najplemenitejši del    naše    duše?«
Bil je prištet med nas in deležen    naše    službe.
Dobro veste, da je naša dejavnost vir    naše    blaginje.
oskrunila templja in nista preklinjala    naše    boginje.
Ta je poroštvo    naše    dediščine, v odrešenje ljudstva, ki
Odstranil jo je iz    naše    srede in jo pribil na križ.
Skrivnost    naše    vere
resnicoljuben, ne boš sodil in maščeval    naše    krvi nad prebivalci zemlje?«
OD    NAŠE    POROČEVALKE
Zaradi sestave    naše    zunanjetrgovinske menjave bodo posledice
operacije v Rimu in prvi nadrejeni    naše    sanitetne enote.
zunaj zaradi slabe usposobljenosti    naše    vojske in njene neustrezne opreme.
saj nobena izmed reprezentanc (razen    naše    ) ni nastopila z zares najboljšimi
med drugim harmonogram usklajenosti    naše    zakonodaje z evropsko, triletni program
ocenjeno vino med ocenjevanimi vzorci iz    naše    države je postal Vinagov sauvignon,
šestnajstih članic - ki vključitev    naše    države v prvi krog razume tudi kot
Portoriku razpravlja o nadaljnji usodi te    naše    pasme.
začetku leta 1998 začnejo pogajanja    naše    države o polnopravnem članstvu v bruseljski
Vodja    naše    pogajalske delegacije dr. Miran Mejak
Na vprašanje, kaj pomeni neuvrstitev    naše    države v prvi krog širitve, pa Drnovšek
- Hoče se jim    naše    zemlje, naše besede in naše krvi, pravi
- Hoče se jim naše zemlje,    naše    besede in naše krvi, pravi Najdù.
se jim naše zemlje, naše besede in    naše    krvi, pravi Najdù.
da te povedem k novi pomladi, ti kri    naše    krvi, ti misel naše misli!«
pomladi, ti kri naše krvi, ti misel    naše    misli!«
Vidim samo dve letnici, dve letnici iz    naše    najnovejše zgodovine, dve letnici iz
Tolminskem konec sveta, ni tam konec    naše    zemlje.
grobovi in duh rojen iz    naše    srčne srede, obnavljal
Vem, pečat    naše    zemlje si.
Na smrt obsojene so odpeli z    naše    verige.
ki ga je pustila na svojem begu od    naše    zmagoslavne vojske premagana Avstrija,
»Od    naše    hiše ni nihče hodil v svet.«
groznih, a vendar prijetnih, ki so sad    naše    domišljije - a so kljub temu naša najgloblja
prežvekovala trdo in jalovo seno iz    naše    prisojne senožeti.
Iz    naše    orožarne v Cerknem.«
rad spustil iz krempljev tega kosa    naše    zemlje!
»Furlani pa so že bolj    naše    vrste ljudje.
bridko pozdravila izpod cvetoče veje    naše    stare tepke, da sem obstal kakor vkopan.
dolini, teče in bo tekla ... tudi ko    naše    mame ne bo več.
- Ta kos    naše    zemlje, ki ga je šest tisoč naših najboljših
so jo vojaki na nosilih nesli mimo    naše    hiše, so njeni dolgi lasje viseli skoraj
Vojnačke so hodile mimo    naše    hiše po spodnji poti, po kolovozu ob
po sredi travnika, naravnost v smeri    naše    hiše.
tiste, ki nikdar ne gredo daleč iz    naše    gorate dežele, pa je Modrijanov travnik
ko je Kadetka dvignila nogo čez prag    naše    hiše, čeprav teta še ni utegnila izreči
»Recimo, da je ta kamen prišel prav z vrha    naše    gore Rodice.«
Rodica je najvišja gora    naše    dežele.
rouenski porcelan,« je rekel župnik, »iz    naše    družine.
je večjih od nje in to pomanjšanje    naše    krogle nam daje še bolj zvišeno predstavo
pravzaprav njihova moč, prav nasprotno od    naše    gorenjske trdote in ignorance - običajno
* * * Na predstavništvo    naše    Iskre v poslovnem delu mesta sem pribrcal
Kako bi bilo če bi se recimo iz    naše    zavrte pameti preselili v naša srca.
veselo uživali ta fantastični čudež    naše    kozmične obdarovanosti.
   Naše    skupine niso niti pogledali.
To je indijska zastava, simbol    naše    neodvisnosti, naše zgodovine in kulturne
zastava, simbol naše neodvisnosti,    naše    zgodovine in kulturne dediščine.
upanje za prihodnost je v evoluciji    naše    zavesti, ki mora preskočiti samo sebe.
in se delati norca iz jare gospode    naše    malomeščanske smetane, ki dela na tujem.
Člani    naše    skupnosti so samoiniciativno zbrali
odrešitev, morebiti pa tudi izhod iz    naše    ekonomske krize.
   Naše    vrste ples z dotiki partnerja je za
To je pač del    naše    kulture.
društva, da je njegov trud ”v interesu    naše    skupnosti, ki absolutno vé za eno samo
takšnem odnosu je tudi um (nous)    naše    duše (psyché) do stvari, ki so po
”resnični“ čas - tisti, ki ni odvisen od    naše    zavesti - pojmovati kot množico vseh
samega bliska seveda ne, pač pa trenutek    naše    zaznave bliska, ki ga zavest določi
tlakovanega prizorišča, prav blizu    naše    trojice, stoji spomenik bradatemu možu:
Trenutno je dvorana skoraj prazna, poleg    naše    trojice si le starejši par z zrcaloma
se tudi Osončje vrti okrog središča    naše    galaksije, Mlečne ceste, ta pa se spet
petih takrat znanih planetov pa Lune in    naše    Zemlje; prav tam, 201].
”zrcalni odsevi“ bližnjih galaksij, tudi    naše    lastne, torej tako, da so daljne galaksije
daljne galaksije v podobnem odnosu do    naše    lastne galaksije, Rimske ceste, v kakršnem
drugi ne zagovarjata moralne svobode in    naše    zmožnosti izbiranja; dobro namreč vesta
oddaljenosti od posledic, ki so skrajna meja    naše    diskurzivne zmožnosti - ne moremo spoznati
geocentrizma), ampak poudarja privilegiranost    naše    - človeške, ”antropične“ - lokacije
Poleg tega je tu še vprašanje meje    naše    predstavljivosti, namreč zmožnosti
Kje so torej meje    naše    predstavljivosti?
Poslanci    naše    poslanske skupine načeloma podpiramo
kvaliteti življenja in pa razpoznavnosti    naše    države.
zaradi drugega, vsaj iz spoštovanja do    naše    narave, do kulturne in zgodovinske
tudi nad tem, kar sem slišal s strani    naše    zakonodajno‐pravne službe.
V dvanajstletnem delovanju    naše    države je Mestna občina Ljubljana kot
dogodki, ki predstavljajo sodelovanje    naše    države s tujino.
večine diplomatskih predstavništev,    naše    največje univerze in ne nazadnje tudi
na območju glavnega mesta, simbola    naše    državnosti.
pristop pri urejanju zadev v okviru    naše    države, medtem ko nas je politikov
med mestom Ljubljana in ostalim delom    naše    države Republike Slovenije.
potrt, kadar se pljuva po glavnem mestu    naše    države.
čutim - oblikovati zakon o prestolnici    naše    države, kakor je bil s poudarkom in
države, začenši z Rimom kot prestolnico    naše    sosede Italije, je Rim daleč najbolj
In kaj slišim od predstavnikov    naše    vlade?
Torej, takih igric od predstavnikov    naše    vlade, katerih imamo že dovolj, za
Od    naše    sodelavke
ignorance zmetala še enega od reliktov    naše    ne preobilne arhikulturne dediščine.
Vključno za boleč poraz    naše    reprezentance z ukrajinsko na svetovnem
Od    naše    dopisnice
Če je diktator iz    naše    jezikovne skupine, ga toleriramo, če
odgovoru na poslansko vprašanje iz    naše    tematike zgovarja na zapletenost in