Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVapže1 (193)


»Ti misliš, če smem tako reči, da je    naša    poglavitna naloga izumljanje novih
Res je, da je    naša    družba sestavljena iz plasti in sicer
»Pa je že    naša    oblast nad stvarmi popolna.«
»In    naša    država še zmeraj ne bo prevelika, če
potemtakem, dragi Adeimant, dosegla    naša    država že tako stopnjo razvoja, da
»   Naša    naloga je očitno - samo če to zmoremo
»To je    naša    naloga.«
3. Če namreč, dragi Adeimant,    naša    mladina te besede resno jemlje in se
smel, kakor je to pravkar pokazala    naša    razprava.
Kajti če je    naša    prejšnja trditev pravilna, da namreč
»Ne vem še;    naša    razprava nas nosi kakor sapa, in mi
sledijo vsemu v bistvu lepemu, da bo    naša    mladina živela v zdravem ozračju in
da je blaginja drugega hkrati tudi    naša    blaginja in narobe.«
»Trdna je samo    naša    prejšnja trditev, da morajo dobiti
pomisli še to, dragi Sokrat: kako naj se    naša    država vojskuje, če nima denarja, zlasti
Dokler bo    naša    država živela pametno, tako, kakor
dolžnost: vestno morajo skrbeti, da    naša    država ne postane ne premajhna in tudi
6. »Tako je, Aristonov sin,    naša    država ustanovljena,«
Če je    naša    država pravilno urejena, mora biti
»Vidiš, kako pravilna je bila    naša    domneva: preudarnost je nekakšna harmonija.«
posamičnih ljudeh kot pravičnost, bo lahko    naša    pravičnost dokončna.
Ali je    naša    žeja potemtakem poželenje po topli
pa smo razpravljati, prvič, ali je    naša    zahteva izvedljiva, in, drugič, ali
»To pa lahko doseže    naša    telesna in duhovna vzgoja, če je takšna
   Naša    država ne sme postati, kolikor je to
stvari; gre za vprašanje, ali in kako je    naša    država uresničljiva.
in ne za ves človeški rod, in tudi    naša    v mislih zasnovana država ne bo mogla
ali sposobnosti, na katerih sloni vsa    naša    moč kakor tudi moč drugih stvari.
potem je to trenutek, v katerem se je    naša    država uresničila, se uresničuje ali
»To potemtakem pomeni, da bo    naša    država vzorno urejena šele takrat,
»   Naša    razprava pa dokazuje, da sta v duši
Ker se teh vprašanj ne tiče samo    naša    sedanja snov, temveč se bo treba k
»   Naša    razprava bo tako pametno potekala in
razprava bo tako pametno potekala in tudi    naša    odločitev bo primerna.«
»Nadalje je vsakomur jasno, da je    naša    sposobnost za učenje vseskozi naravnana
manj resnične kakor oligarhove, če je    naša    prejšnja raziskava pravilna.«
»Ali ne veš, da je    naša    duša nesmrtna in neminljiva?«
Dajmo, ubijmo ga in dediščina bo    naša   !’
Dajmo, ubijmo ga, da bo dediščina    naša   .’
»Mar    naša    postava koga sodi, če ga prej ne zasliši
Dobro veste, da je    naša    dejavnost vir naše blaginje.
je veličina boginje, ki jo časti vsa    naša    provinca in ves obljudeni svet.«
meje, tako po Kristusu prekipeva tudi    naša    tolažba.
Naš ponos je v tem, kar govori    naša    vest, in sicer: v svetu in še posebno
Bog mi je priča, da    naša    beseda do vas ni »dà« in hkrati »ne«.
   Naša    sedanja lahka stiska nam namreč pripravlja
Vemo namreč to: če razpade    naša    zemeljska hiša, ki je le šotor, imamo
ne dajemo nobenega pohujšanja, da se    naša    služba ne bi grajala, ampak se v vsem
je zgoraj, pa je svoboden in ta je    naša    mati.
   Naša    domovina pa je v nebesih, odkoder tudi
Vi ste namreč    naša    slava in naše veselje.
izročil, o katerih vas je poučila bodisi    naša    beseda bodisi naše pismo.
   Naša    vera premaga svet
In zmaga, ki premaga svet, je    naša    vera.
Veš pa, da je    naša    pohvala iskrena.
Slovenije v prvem krogu, odgovarja, da je    naša    država »perfektna kandidatka, če govorimo
kot enakopravni partner sodeluje tudi    naša    država.
S tem je    naša    država začela prevzemati mednarodne
Socialdemokratske stranke torej ni ne svetovna ne    naša    novost ali izjema.
Ob tem lahko ugibamo, ali ni bila    naša    prednost le pogojna: na Češkem, Poljskem,
analizo evropske komisije, češ da je    naša    država na drugem mestu, takoj za Češko.
Vendar pa je    naša    prednost v tem, meni Drnovšek, da imamo
   Naša    boleča točka je namreč še naprej dejstvo,
Zanimivo je priporočilo, ki ga je    naša    delegacija dobila v Washingtonu, da
da slovenski planinski gonič ostane    naša    avtohtona pasma.
Slovenije z Romunijo je Zahodu jasno, da je    naša    država bistveno bolj kvalificirana,
   Naša    država naj bi v naslednjih treh letih
   Naša    država naj bi bila pomembna za stabilnost
Glejte, vsa    naša    zemlja je za nas Sveta dežela.
Tam leži    naša    zemlja, kakor veliko, na križ pribito
pribežali, ali ne vemo več, kje je    naša    domovina?
tam si ti, ki misel    naša    me omami v teh težkih
   Naša    Primorska krajina je enota.
Tudi tam je    naša    zemlja, našega človeka srečam - kamnolomca,
Oni vedo, da je tolminski punt    naša    največja narodna epopeja in pričakujejo
Če je v njej živela grofica,    naša    dobrotnica - bodi ji na tem mestu ponovna
Hja, ta    naša    Matilda, hihi!
voli in biki smo imeli malo opravka;    naša    kmetija je bila majhna in teh živali
»Poglavitno je, da je zmaga    naša   ,« je rekel sam zase in šel.
sad naše domišljije - a so kljub temu    naša    najgloblja resnica.
V tem vrtu je imela    naša    mama toliko rož, zdaj pa so ob plotu
   Naša    hiša je dobre pol ure iz vasi, popolnoma
odbor dal bajtarjem v užitek, dokler    naša    stvar ne bo za trdno rešena in pride
pobočju, kjer se je v mesečini svetila    naša    cerkev in križi na pokopališču.
Zdaj tudi    naša    hiša ni bila več tako stara in osirotela.
Šla bo    naša    Cika!
Šla bo    naša    Cika!« zvija roke in strmi v ljudi,
In prav    naša    krava!
   Naša    prva krava!
   Naša    Cika pa je, umrla je.
Da, tako pridna    naša    Cika,«
»No, pa    naša    vas!« v zadregi zagrmi Sova z narejeno
To je pa    naša    vojska! ...«
   Naša    je!«
»   Naša   !« pritrdi Stane.
   Naša    zaščitna četa je brez komandirja!«
»Mar ne veš, da so ranjenci    naša    prva skrb?«
»Ko bo    naša    grapa osvobojena, bom šel v partizane!«
Boš videl: do večera bo vsa grapa    naša   .
»   Naša    brigada - udarna brigada, boga mi!«
»Nak, ni se slabo odrezala    naša    vas.
»   Naša   .
»Saj je    naša   ?
Reci, da je    naša    ...« je sklepala roke in se bližala možu.
»   N‐n‐naša    ...« je dahnil pismonoša in povesil oči.
»Prav    naša   ? ...« je vprašala glasneje in njena usta
»   Naša    ...«
»Zares    naša   ? ...«
»   Naša    ...«
»Za zmeraj    naša   ? ...«
Niti    naša    samotna, odročna bajta ne!
sem našel eno samo lastovko: doma je    naša    drobna teta, ki varuje to tristo let
Zunaj, v noči, pa je razgrnjena    naša    domovina, vsa razdejana in požgana,
je ta hip prišlo na misel, da šteje    naša    brigada mrtvih milijon šeststo tisoč
Tako je pač, da je smrt postala    naša    vsakdanja znanka.
No, to pa tudi veš, da je    naša    hiša morala opraviti svojo dolžnost
Spomnil sem se, da je to dedova postelja,    naša    najstarejša postelja.
»Leži, leži,    naša    mamička, leži.
   Naša    Brikica gre! -
- Tamle gre,    naša    pratika.
- Mama je bila samo    naša   , zato ne bomo klicali nobenih žensk.
-    Naša    Ivana.
Celo    naša    Ivana.
-    Naša    Ivana je rekla.
   Naša    Ivana pravi, da sploh niste dedec,
- Povejte no, zakaj je    naša    Ivana nesrečna trapa?
-    Naša    ?
   Naša   .
Celo    naša    Ivana.
-    Naša    Ivana pravi, da sem neumna.
-    Naša    Ivana.
   Naša    dolina je bila v neposrednem zaledju,
»nesrečni otrok«, kakor je govorila    naša    mama - a vendar je bilo mikavno sedeti
   Naša   , strma in skopa osojna stran pa je
Po pravici povej, koliko je    naša    Justina pretrpela zaradi njenega sina...
-    Naša   .
kajti pluga in voza, mesa in kruha    naša    dolina nima za vse, ki se rodijo v
Nad vasjo je na ozkem pologu stala    naša    čokata, siva cerkev.
»Pozdravljena,    naša    mamička!
   Naša    fara je za hudičevim repom ali bogu
Ko smo ga vprašali, ali je    naša    učiteljica dobra, ni odgovoril naravnost:
dolžnosti, angel smrti, ki je pravzaprav    naša    poslednja in najvišja dolžnost.
-    Naša   ? - je vztrepetala Temnikarica in široko
»Lepa je    naša    Rodica,« je prikimal stari mornar.
Nihče ne ve, kako dolga je    naša    doba.
»Kje je zdaj    naša    stvar s svetim Jožefom?«
   Naša    bo zmaga na koncu.
   Naša    duša je imela začetek, torej mora imeti
pravice, saj imajo dušo kot mi - če    naša    duša sploh obstaja!
vrhu klanca, od koder se lepo vidi    naša    draga dolina, sem se usedel in zaprl
Nič čudnega -    naša    zemlja je dobra, Anatolija pa je gola,
kilometrov okoli globusa razposlala    naša    Sava.
ead on America, Zmaga je    naša   , Zgubiti ne moremo, ker se borimo za
Tam, vidiš, leti iraško letalo in    naša    vojska ga obstreljuje, pravijo domačini,
To je moj avto, to je    naša    hiša, to je stric, ki dela v Nemčiji...
Naj se    naša    revolucija nadaljuje v večnost!
mi ga je za to priložnost ponudila    naša    kolonija v mestu, nabral vse vrste
ali se preselil tja, kot da je res to    naša    Indija Koromandija, izvorna, duhovna
To je    naša    zemlja, to je naša domovina, to so
To je naša zemlja, to je    naša    domovina, to so naši oblaki, naši oblaki
tista mladost je bila drugačna kot    naša   , pa so vseeno nekateri, tudi moj oče
brez iluzij in zmot, kar je nekaj kot    naša    predstava blaženosti in stopitve z
katera pojavnost je bolj iluzorna,    naša    slovenska ali ona avstralska, ali sta
Dišala jim je    naša    hrana.
pravijo, da jaza sploh ni, da je jaz le    naša    iluzija, zgolj sen, iz katerega se
Pa sem našla četrtega... in zdaj je    naša    slika popolna!
nadaljevanju Gassendi pravi, da je Sonce    naša    najboljša ura, toda če bi se Sonce
pojmovanje časa je bistvenega pomena    naša    sposobnost retence, zadrževanja nekega
Če pa želimo,    naša    zavest lahko zbere posamezne člene
Glej -    naša    klasična predstava o času vsebuje prepričanje,
   Naša    težava pri zanašanju na razum, kadar
velikih živih bitij (med katerimi je eno    naša    zemlja, božanska mati, ki nas je rodila,
sama je božja moč pod drugim imenom in    naša    nevednost o moči božji je sorazmerna
so hudobni uničeni, in končno, da je    naša    odrešitev odvisna samo od Njegove milosti“
nekatere izmed njih, na primer, da je ”   naša    odrešitev odvisna samo od Njegove milosti“
sklepamo, da je bolj verjetno kot ne, da    naša    lokacija v vesolju ni ”nič posebnega“
astronomskemu in/ali kozmološkemu pojavu lahko    naša    lokacija nudi razlago?
   Naša    zakonodaja je evropska.
Tudi    naša    odgovornost je, da nadzorujemo, kaj
Takrat, ob obravnavi tega popravka, je    naša    poslanska skupina opozorila, da bo
politične volje večine v tej državi, zato    naša    poslanska skupina podpira napore strokovne
Zato smo danes tudi predlagali, da bo    naša    zakonodajno‐pravna služba reagirala
Kje je    naša    zakonodajno‐pravna služba, ki bi v
Ravno tako izražam veselje, da je bila    naša    bivša poslanska kolegica in sedaj županja
državni zbor sooči s to realnostjo, da    naša    lastna izvršilna oblast ne spoštuje
Ker    naša    ponudba ni bila sprejeta, smo se v
Avstrija, 8. reka v Kolumbiji, 9. iks in    naša    črka, 10. Hercegovec, 11. kraška pokrajina
hkrati še nevarneje za to, ker lahko    naša    stroka izgubi voljo do dela.
Kakšna bo    naša    pot v novi evropski združbi, je danes
države ne bo znala odgovoriti: kaj bo    naša    gonilna sila, naš svetli cilj; kaj
karakter, ki je, kot vemo, nemalokrat    naša    usoda, se na tej točki bistveno vključi
In    naša    mobilna četa, podkrepljena s četo tankov,
paradoksov kolonialne vladavine je    naša    izobrazba.