Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVaesp6 (2)


bil rad župnik, kadar se znajde pod    mojimi    koleni!«
bo prekinila neposredne odnose med    mojimi    sedanjimi izkustvi in prihodnjimi izkustvi,