Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVaesp5 (11)


časom izbral izmed vas da bi pogani po    mojih    ustih slišali besedo veselega oznanila
Kdor zmaga in vztraja do konca v    mojih    delih, temu bom dal oblast nad narodi,
angelove roke knjižico ter jo pojedel in v    mojih    ustih je bila sladka ko med.
večini celo iste stare šare kakor v    mojih    otroških letih:
V    mojih    otroških letih je bila tam široka lisa
In v    mojih    letih so kosti že brez tega lesene.
krajši, desetkrat manjši, kakor je bil v    mojih    otroških letih.
A že v    mojih    otroških letih je bila tam senožet,
Deset filmov, po    mojih    pričakovanjih zadosti do Indije, sem
vendar oblast je oblast, to so mi na teh    mojih    potovanjih že večkrat dali vedeti -
na doživetje nekega drugega jaza - v    mojih    letih pa je takšnih spominov čedalje