Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVaesp4 (10)


»Ko pa pride v    moja    leta, ni nikdar več čisto pravi.«
»Razdelili so si    moja    oblačila in za mojo suknjo
»Pasi    moja    jagnjeta!«
Še nikdar ni v    moja    usta prišlo nič omadeževanega in nečistega.’
On vam bo priklical v spomin    moja    pota v Kristusu Jezusu, ki jih učim
preskusili, čeprav so štirideset let gledali    moja    dela.
neizprosno, s prirojeno strastjo loviš vsa    moja    doživetja in vsa moja čustva, pa naj
strastjo loviš vsa moja doživetja in vsa    moja    čustva, pa naj bodo še tako skrita,
Potem so otipavali    moja    stegna in dobrovoljno kimali, nekajkrat
drugih stvareh, saj poznaš nekatera    moja    dela.