Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVaese3 (4)


»in brez slehernega prizanašanja    mojemu    izvijanju!
Stopil je k    mojemu    oknu in me prosil za cigaretni papirček.
Zdaj so oni poskušali pritegniti    mojemu    izvajanju, potem sem spet jaz vlekel
nekateri pa se spet vračajo k tvojemu ali    mojemu    zrcalu, med njimi so tudi takšni, ki