Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVaemp5 (7)


danes pri Vohunih - celo bolje kot v    mojih    časih.«
me usužnjuje postavi greha, ki je v    mojih    udih.
opazoval majhna sonca v biserih na    mojih    listih.
»Pel boš o    mojih    bičih!«
Parfit piše o mnogih jazih, govori o    mojih    ”preteklih in prihodnjih jazih“...
Mojster, rekli ste:    mojih    - čigavih pravzaprav?
verjetno odgovoril, da je govorjenje o    mojih    jazih samo naš ustaljeni način izražanja,