Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVaemp1 (109)


starost, bi imeli jaz in vsi drugi    moji    starostni vrstniki iste težave.
»Kdo je moja mati in kdo so    moji    bratje?«
»To so moja mati in    moji    bratje.
   Moji    voli in pitana teleta so zaklana in
»Kdo je moja mati in kdo    moji    bratje?«
»Poglejte, to so moja mati in    moji    bratje!
»Moja mati in    moji    bratje so tisti, ki božjo besedo poslušajo
Vrata so že zaprta in    moji    otroci z menoj v postelji, ne morem
vztrajate v mojem nauku, ste zares    moji    učenci.
   Moji    ljubi!
Po tem bodo vsi spoznali, da ste    moji    učenci, če boste ljubili drug drugega.«
da obrodite obilo sadu in postanete    moji    učenci.
Vi ste    moji    prijatelji, če delate, kar vam naročam.
moje kraljestvo od tega sveta, bi se    moji    služabniki bojevali, da ne bi bil izročen
prislužile vse, kar smo potrebovali jaz in    moji    spremljevalci.
   Moji    spremljevalci so sicer videli svetlobo,
Prav tako ste tudi vi bratje    moji   , bili po Kristusovem telesu usmrčeni
Kristusa v prid svojim bratom, ki so    moji    rojaki po mesu.
glede vas tudi sam prepričan, bratje    moji   , da ste tudi sami od sebe polni dobrote,
Pozdravlja vas moj sodelavec Timótej in    moji    rojaki Lúkij, Jázon ter Sozípater.
so mi namreč sporočili o vas, bratje    moji   , da se prepirate.
Bratje    moji   !
Zato si prizadevajte, bratje    moji   , da bi prerokovali, govoriti z darom
   Moji    ljubi bratje, bodite stanovitni, neomahljivi,
In jaz vam bom Oče in vi boste    moji    sinovi in hčere,« tako govori vsemogočni
samo, kadar sem navzoč pri vas otroci    moji   , ki vas ponovno rojevam v bolečini,
Potemtakem,    moji    dragi, kakor ste bili zmeraj poslušni,
Sicer pa, bratje    moji   , bodite veseli v Gospodu.
Zatorej,    moji    predragi in tako zaželeni bratje, moje
Bogu, ki mu služim s čisto vestjo kakor    moji    predniki.
pa še Marko, Aristárh, Demá, Luka,    moji    sodelavci.
V veliko veselje si štejte,    moji    bratje, kadar pridete v različne preskušnje,
Ne varajte se,    moji    ljubi bratje!
Védite,    moji    ljubljeni bratje, vsak človek naj bo
   Moji    bratje, ne delajte razlike med ljudmi,
Poslušajte,    moji    ljubi bratje!
Kaj pomaga,    moji    bratje, če kdo pravi, da ima vero,
   Moji    bratje, med vami naj ne bo veliko učiteljev,
   Moji    bratje, tako ne sme biti!
Ali more,    moji    bratje, smokva roditi olive ali trta
Predvsem pa,    moji    bratje, ne prisegajte, ne pri nebu
   Moji    bratje, če kdo izmed vas zaide od resnice
Otroci    moji   , to vam pišem:
veselja, kakor je to, da slišim, kako    moji    otroci živijo po resnici.
Dragi    moji    vsi!
to, da so tu poleg mene v teh celicah    moji    bratje, ki bodo morda padli pred puškinimi
Če ne jaz,    moji    otroci!
Ah, da,    moji    ljubi otroci."
Saj sem vam zmeraj pravil, da    moji    sinovi niso razcapani.
»Eh,    moji    dragi, tam je vse drugače.
»Konji so    moji    in nihče nima hoditi ponje,« je pribil
»Poglejte, otročički    moji   , kakor je v na videz grdi gosenici
   Moji    so preskrbljeni!«
   Moji    so preskrbljeni, je rekla ...«
   Moji    so pepelnati, - je rekla in zavrtela
neslišno potrepetavalo v vetru, še    moji    podkovani čevlji so brez glasu škripali
»Otroci    moji   , ne nosite več rož v šolo!...
Zdaj niso bili več    moji    velikani.
   Moji    so zamegleni.
Ječar je rožljal s ključi,    moji    koraki pa so odmevali od golih sten.
   Moji    koraki so zdaj tako čudno odmevali,
»Dobro, dobro, otroci    moji   !« je prikimal Hotejec, se obrnil k
moje doline, ki so po njih nekoč odšli    moji    štirje blagi norci.
»Ampak ne bom, da ne bodo    moji    otroci sirote.«
»Dragi    moji   ,« se jim nasmehnem, »kosi zobljejo
celo laže, kot so mi to prej naslikali    moji    obrambni mehanizmi.
   Moji    gostitelji niso kazali nobenih takih
okoljih in seveda skozi to tudi jaz sam,    moji    oblaki in iluzije.
potem, ko so me zavrnili rekoč, da    moji    papirji še niso urejeni.
   Moji    starci so jim pobrali puške, zrele
Nič hudega, so rekli    moji    fantje, ko smo bili spet zunaj, in
   Moji    prijatelji so na novo razlagali, od
Nimulah mi je kasneje razložil, da so se    moji    zlagali, da sem sicer res tujec, vendar
   Moji    so govorili, da se utegnejo spopasti,
   Moji    so obdolžili skupino, ki je prišla
vedno pravijo, da se nekaj ne da, tako    moji    doma kot ti tukaj.
Kaj pa mi, jaz,    moji    prijatelji, njihove ženske...?
nisem niti pare, tako so mi narekovali    moji    finančni fondi, vse te dni so me preživljali
predstavah, in prepričanjih, in oni,    moji    dragi, sodelavci in zemljaki, žive
ptičje perspektive oprezal, kako žive    moji    novi prijatelji.
samo telo, zavest, občutki, moje delo,    moji    otroci.
Jan, prijateljica Bata, moje delo,    moji    prijatelji...
* * *    Moji    gostitelji so dobili obiske.
mi tako ni dolgčas, ali imajo prav    moji    kolegi, ki me svarijo pred tem?
Če jih bo zadelo, pa naj ti    moji    dragi domači, ki žive sedaj v precej
Voda, skale, gozd, to so    moji    elementi, ne pa steklo, aluminij, asfalt
sem poskrbel za vse potrebno in so    moji    dragi objeti zaspali sredi opoldneva
   Moji    prispevki niso delali reklame za ničesar
stanje duha ... to je moja ženska, to so    moji    otroci, to je moj dom.
Sram me je priznati: medtem ko se    moji    kolegi navdušujejo za Manj kot nič
ne bi bilo všeč, če bi jih klical ”   moji    vajenci“.
bi se zgodilo, če bi se možgani -    moji    možgani - razdelili na dve polovici,
njiju vstavljena v novo telo, torej    moji    celotni možgani v dve telesi; kaj bi
Kako naj bi se    moji    možgani razdelili na dve ločeni in
Bi bile mravlje lahko    moji    drugi jazi?
res je, da    moji    spomini na pretekla doživetja običajno
prepoznal: bile so Benetke, o katerih mi vsi    moji    napori, da bi jih opisal, in vse trenutne
Dragi    moji    gospodje, zdaj moram domov.
galaksije, Rimske ceste, v kakršnem so    moji    pretekli jazi do mojega sedanjega jaza?
zemlje, verujem tudi jaz, čeprav me    moji    prijatelji kristjani imajo za ateista
ste bili vsi vi, tako kot jaz in pa    moji    poslanski kolegi iz Slovenske nacionalne stranke
   Moji    vtisi so zato res samo moji.
Moji vtisi so zato res samo    moji   .
Nevede so bili    moji    najboljši učitelji, ki so me učili
To so bili    moji    prvi toni, ki sem jih igrala v zavesti
masirati po podplatih in nogah, tako da    moji    notranji organi čudodelno prenašajo
»   Moji    starši so bili dobri pevci.
   Moji    starši so bili kulturno zelo prisebni.
ljubezni ne morem nič, niti ne morejo    moji    rablji; vendar bo nekoč prišel človek,