Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVaeme5 (40)


»Če bi bilo po    mojem   , samo nemešano podajanje spodobnega.«
O meni in    mojem    notranjem glasu ne kaže govoriti.
Gospoda in moj duh se raduje v Bogu,    mojem    Rešitelju, ker se je ozrl na nizkost
»Če vztrajate v    mojem    nauku, ste zares moji učenci.
Vem, da bodo po    mojem    odhodu prišli med vas grabežljivi volkovi,
Njemu pa, ki vas more po    mojem    evangeliju in po oznanjevanju Jezusa
srečna pa bo, če bo ostala takó, po    mojem    nasvetu.
In prav zato vam pišem, da mi ob    mojem    prihodu ne bi povzročili žalosti tisti,
Ti si krenil za menoj v    mojem    nauku, vedênju in prizadevanju, v moji
tega kadarkoli spominjati, tudi po    mojem    odhodu.
Ko se je jutro zdrobilo na    mojem    suhem obrazu, so zapeli zvonovi.
na tem mestu razpravljal in tudi o    mojem    svetem večeru ne bom pisal, ker vem
in ko je videla razdejanje in kri na    mojem    obrazu, prestrašeno kriknila.
načelnik oddelka je sestavil poročilo o    mojem    prestopku.
nekje daleč v    mojem    spominu.
»Povej mu, da je na    mojem    hrbtu sedemdeset garaških let!«
Ne vem, kaj je bilo v    mojem    pogledu, toda moralo je biti nekaj
ponavljala teta, ki je v mojih besedah in v    mojem    glasu začutila senco posmeha.
Teta je takoj hlastnila po    mojem    pogledu in se oddahnila.
V    mojem    spominu je tako jasno zaživela podoba
otroka... tega otroka, ki sedi zdaj na    mojem    vratu ter me s toplimi ročicami grabi
v oguljeni partizanski obleki in na    mojem    tilniku Silvijo v rožastem krilcu.
Silvija je poskakovala na    mojem    vratu, ploskala z rokama ter se tako
izpod Vranjeka, sem slišal, da je bil v    mojem    klicu obup.
Stresel je z glavo, češ saj poje samo v    mojem    spominu.
»Samo v    mojem    spominu doni...
Spet je prišla pomlad in na    mojem    vrtu je zacvetela češnja.
»Aha, aha ...« rečem in v    mojem    glasu ni prav nobenega navdušenja in
Pri    mojem    sosedu pa še zmeraj mlatijo biriči
Na    mojem    ubogem vrtu ni več niti enega tulipana,
vzdržim ure in ure in ta nova ideja v    mojem    programu je začela delovati prav nasprotno
ob cesti se zde zdaj, deset let po    mojem    prvem obisku, bolj zanemarjeni.
popoln sem tudi jaz, evo, tole mesto v    mojem    duhu je tipka, povezana s kanalom vitalnosti,
Skozi to točko v    mojem    duhu grem lahko kot skozi črno luknjo
korajžni postavili nekaj vprašanj o    mojem    biciklu.
V    mojem    mandatu ne bo popuščanja
tako lepo in jasno videla tisti vrt, v    mojem    malem, dolgočasnem svetu sem ga: »In
videla našega predsednika, to je bilo na    mojem    koncertu in njegovem uradnem obisku
V    mojem    primeru je število očetovih in materinih
V    mojem    jeziku joruba verjamemo, da nič ne