Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVaežp5 (15)


ste tisti, ki ste vztrajali z menoj v    mojih    preizkušnjah, zato vam prepuščam kraljestvo,
milosti, ki mi je bila dana, tako v    mojih    verigah kakor pri obrambi in utrjevanju
Segla je po    mojih    knjigah.
moje pero zadrževal strah, da bodo po    mojih    mislih in občutkih brskali nepoklicani,
neukročenega in nezadoščenega divja po    mojih    notranjih temah, ni moglo odplaviti
Pesem je počasi utonila v    mojih    bridkih in jeznih mislih.
užaljeno ponavljala teta, ki je v    mojih    besedah in v mojem glasu začutila senco
in njegova bela krsta je utonila v    mojih    solzah.
preprostem kmetu, on pa je rasel in rasel v    mojih    sanjah in zdaj stoji pred mano v vsej
Samo dosanjal sem ga in v    mojih    sanjah bo ostal.«
In v    mojih    sanjah sta res zaspala.
zahvalil sem se, da so bile tako dolgo ob    mojih   , blagoslovil sem jo, potem sem se iztrgal
te bolečine, ki tišči tu, prav tu, v    mojih    prsih!
Kako se je Anželo spremenil v    mojih    sanjah!
Ta strašna praznina v    mojih    prsih! -