Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVaežp4 (36)


»Imenitno zadevaš    moje    misli.«
»Zato je vsak, ki posluša te    moje    besede in jih spolnjuje, podoben pametnemu
Kdor pa    moje    besede posluša in jih ne spolnjuje,
človek, ki pride k meni in posluša    moje    besede ter jih spolnjuje; podoben
Poglejte    moje    roke in moje noge, da sem res jaz.
Poglejte moje roke in    moje    noge, da sem res jaz.
Če kdo sliši    moje    besede in jih ne ohrani, ga ne sodim
»Če me ljubite, boste spolnjevali    moje    zapovedi; prosil bom Očeta in dal
Kdor ima    moje    zapovedi in jih spolnjuje, me ljubi;
Če boste spolnjevali    moje    zapovedi, boste ostali v moji ljubezni,
»Položi svoj prst semkaj in poglej    moje    roke!
»Pasi    moje    ovce!«
»Pasi    moje    ovce!
Svetega Duha, ki bo prišel na vas, in boste    moje    priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji
oledenil moje srce, da so okovi oglodali    moje    roke, pel, pel, jaz tolminski študent
Vse beži skozi    moje    misli.
Kakor bi vedel za vse    moje    muke zaradi cigaretnega ogorka.
Zdajle vidi kajpak mene, stoka in piše v    moje    črne bukve:
kupil?« je pokazala z nageljnom na    moje    kopalne hlačke.
Nikar ne skrbi za    moje    besede!
- Ne po    moje   ! -
tudi vame, in sicer tako naravnost v    moje    zaspane oči, da sem takoj odmaknil
svoje doline, preden stopi živa pred    moje    oči.
Stopili so pred    moje    oči, tako živi in tako znani, kot bi
Klopotec je padel pred    moje    noge, vztrepetal, kakor bi bil živa
Klopotec je padel pred    moje    noge.
»Oči tvojih ogenj preplavlja    moje    veke.«
No, ta dogma prinaša zmedo v    moje    predstave o pravici!«
namene ali pa je bil že spet čas za    moje    periodne sitnosti, ki se podobno kot
se je zgubil nekam med ledenike, za    moje    nadaljnje akcije pa verjamem, da jih
razstavili in ga stlačili v prtljažnik, nato    moje    torbe, potem pa so opravili še z menoj.
načelu ‘kupim ti kapelico, če uslišiš    moje    prošnje’.
odpiral in sploh spakoval, ampak za    moje    potrebe je bilo vse skupaj tako luksuzno,
po instinktu vedela, da je bolje, če    moje    moči počivajo, da bom spočit in na
kakor da bi brali    moje    misli...
počutila, kot da je nekdo v njo napisal    moje    misli ...