Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVaežp3 (6)


Ker pa nisi verjel    mojim    besedam, ki se bodo spolnile ob svojem
njegovim spisom, kako boste verjeli    mojim    besedam?«
To védite in prisluhnite    mojim    besedam!
»Sédi k    mojim    nogam;« mar niste delali razlike med
na Košutnik, kakor da ne bi verjela    mojim    besedam, in šele nato je stekla za
Podležejo pač    mojim    sugestijam kot moralno močnejšemu,