Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVaeže3 (8)


bogovi (je dejal) so naklonjeni    moji    usodi, glasno je slavil mojo srečo
Res je ustregel    moji    prošnji, ker pa je bil že sam zelo
in v vedno močnejšem curku prilivajo    moji    posodi ...
njegovo koščeno ženo, kako je tožila    moji    mami:
Sonce je prineslo olajšanje duši in    moji    denarnici. 100 dolarjev ...
pravi, da se malce uči angleščino, da bo    moji    prijateljici in otrokom lahko izrekel
kot filozofsko začenjajoči, ustrezno    moji    težnji k predpostavljenemu cilju pristne
nedvomno podelitev Jenkove nagrade    moji    zbirki Banalije.