Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVaeže1 (252)


»Povem ti pa, da ne bo    moja    krivda, če stari blok Zmaga ne bo v
»Ne maraš občutka: to sem jaz, to je    moja    roka, to je moja noga, resnična sem,
to sem jaz, to je moja roka, to je    moja    noga, resnična sem, trdna sem, živa
»To ni samo    moja    sodba.«
»   Moja    hčerkica,« je rekel z nekakšnim žalostnim
»Julija, ljubezen    moja   
Je    moja    domneva pravilna?«
modrost, potem s pravičnostjo, če pa velja    moja    trditev, potem z nepravičnostjo.«
strinjajo s prej omenjenimi besedami: to je    moja    sreča, to je moja nesreča.«
omenjenimi besedami: to je moja sreča, to je    moja    nesreča.«
celostno, potem ti bo vse jasno, in    moja    trditev se ti ne bo zdela neverjetna.«
zanesljivostjo trditi in to tudi ni    moja    stvar.
»   Moja    hči je pravkar umrla, vendar pridi,
»Kdo je    moja    mati in kdo so moji bratje?«
»To so    moja    mati in moji bratje.
sedel na moji desnici ali levici, pa ni    moja    stvar, ampak bodo tam sedeli tisti,
   Moja    hiša naj bo hiša molitve,’ vi pa iz
To je namreč    moja    kri, kri zaveze, ki se za mnoge preliva
»   Moja    duša je žalostna do smrti, ostanite
»Kdo je    moja    mati in kdo moji bratje?«
»Poglejte, to so    moja    mati in moji bratje!
»   Moja    hčerka je v zadnjih zdihljajih.
   Moja    hiša naj bo hiša molitve za vse narode,’
»To je    moja    kri, kri zaveze, ki se preliva za mnoge.
»   Moja    duša je žalostna do smrti.
Jaz sem namreč star in    moja    žena je v letih.«
»   Moja    duša poveličuje Gospoda in moj duh
»   Moja    mati in moji bratje so tisti, ki božjo
   Moja    duša, veliko blaga imaš, spravljenega
in primoraj ljudi, da pridejo in se    moja    hiša napolni.
   Moja    hiša naj bo hiša molitve,’ vi pa ste
hočeš, vzemi ta kelih od mene, toda ne    moja    volja, temveč tvoja naj se zgodi.«
   Moja    ura še ni prišla.«
»   Moja    jed je, da izpolnjujem voljo tistega,
storiti: kakor slišim, tako sodim, in    moja    sodba je pravična, ker ne iščem svoje
Moje meso je resnična jed in    moja    kri resnična pijača.
Če pa že sodim, je    moja    sodba prava, ker nisem sam, temveč
me zalezujete, da bi me umorili, ker    moja    beseda v vas ni pognala korenin.
»Če častim sebe,    moja    čast ni nič.
»Zdaj je    moja    duša vznemirjena.
besed; in beseda, ki jo slišite, ni    moja   , ampak od Očeta, ki me je poslal.
To je    moja    zapoved, da ljubite drug drugega kakor
Ali ni    moja    roka naredila vsega tega?’
krivično dejanje ali hudodelstvo, bi bila    moja    dolžnost, Judje, da vas poslušam.
slovesno povem: če bo kateri pogubljen, ni    moja    krivda.
stolom stojim in tu se mora razsoditi    moja    zadeva.
Govorim resnico v Kristusu, ne lažem,    moja    vest mi je priča v Svetem Duhu: v
Bratje, hrepenenje mojega srca in    moja    prošnja k Bogu veljata njim, da bi
odvrnil bo brezbožnost od Jakoba; to bo    moja    zaveza z njimi, ko bom odvzel njihove
Gospodu, in njegovo mater, ki je tudi    moja   .
   Moja    ljubezen z vami vsemi v Kristusu Jezusu!
»Dovolj ti je    moja    milost.
govoril o njem s srčnostjo, kakor je    moja    dolžnost.
Vem namreč, da se bo ta    moja    zadeva iztekla v mojo rešitev, ker
tako zaželeni bratje, moje veselje in    moja    krona, stojte trdno v Gospodu, kakor
se odtegne, ne bo z njim zadovoljna    moja    duša.«
   Moja    mati je bila Tolminka, kakor sem jaz
Tam se je rodila    moja    mati.
O, pela pa je    moja    mati rada, pela vse življenje.
Takrat ni    moja    mati prišla v zavod.
Ah, in    moja    mati, tolminska uporna mati, ni mogla
   Moja    mati je umrla.
To je    moja    rešitev, to je moje pošteno življenje.
Kaj briga njega    moja    žalost.
Ničesar nisem zagrešil;    moja    vest je mirna.
zmirom domov, peljemo se tja, kjer je    moja    domačija.
   Moja    domačija je onkraj mejá.
Tam domačija    moja    in nas vseh.
še rajši, saj to je vendar - to je    moja    rodna zemlja.
bila na sveti večer pri meni, ko se bo    moja    simfonija prvič izražala.
Jaconcic ima karbidovko, imenuje jo    moja    centrala" in je sila ponosen nanjo;
Toda to je    moja    zasluga.
izplačali in hiša pravzaprav ni bila    moja   .
»In ta hiša tudi ni    moja   
»   Moja    hiša,«
Že pred štiridesetimi leti, draga    moja   , ko se vam še sanjalo ni.«
To je bila vsa    moja    širna pokrajina.
Še zadrgalica je bila    moja   
Da, če bi te lajdre ne bilo, bi    moja    Minca ne zbežala.
O,    moja    Minca!
tem letnim časom v zvezi - toda to je    moja    skrivnost in to je lirika.
se je premikalo skoraj dvajset let:    moja    noga je pravilno odmerila višino praga
odmerila višino praga in stopnice,    moja    roka se je tako dobro spominjala vseh
   Moja    dolžnost pa je, da te opomnim: ljudi
nasmehniti, a se nisem nasmehnil, ker se je    moja    zbegana duša oprijela teh sanj kakor
»O Moj Jezus, človeka    moja   , seveda se je jokal.
na kolodvoru, ko se je jokal, tam je    moja    sreča, je rekel in kazal po dolini
»Moj napuh je    moja    stvar, tvoja stvar pa je, da izbereš
»Vem, da je    moja    stvar, pa ne bom izbirala!« je prhnila
Pasel sem naše in tuje;    moja    čreda je včasih štela tudi sto glav
   Moja    mirna in čista sreča se je razburkala
Tudi    moja    roka je debela in lesena.
Primem vilice, da bi se prepričal, če je    moja    roka še gluha.
Po njegovi smrti pa je bila    moja   .
se je oglasila    moja    pamet.
Z njim je prišla    moja    starejša sestra.
- Bogve kakšna je    moja    kri?
In da je zgorela ... da je    moja    Tilčka zgorela od same vroče krvi ...
   Moja    Tilčka pa je šla že v petindvajsetem!
- Taka si, taka, Liska    moja   ! -
   Moja    stara te ne bo gledala, da se boš redila
Ta ne bo držal, kakor tudi    moja    prispodoba ne drži.
Obrnil sem se v steno, toda    moja    domišljija je bila že vsa razgreta
lep, mlad in tako prikupen, da mu je    moja    mlajša triletna sestrica zlezla v naročje
   Moja    otroška živa domišljija mi je v hipu
Tega dogovora    moja    mama seveda ni poznala, ker sva ga
- To ni    moja    skrb!
- Vojak sem in    moja    služba je stokrat težja od tvoje.
   Moja    ura se bliža, - je dodal slovesno.
planil na noge, kakor bi se bal, da    moja    pokrajina, ki je zdaj tukaj, tik za
Aktivistka sem pa je zato    moja    dolžnost, da vam vse odkrito povem...
Oh, ti prismoda    moja   
A ta bo    moja    zadnja,« je trmoglavil Hostar.
»Kovač,    moja    pot gre drugam!«
govoril tudi Mlinarjev Cene, a tudi njemu    moja    razžaljena in jezna otroška duša ni
   Moja    bujna otroška domišljija je tako hitro
»To je bila    moja    misel!
   Moja    misel!
   Moja    misel!«
To je bila    moja    prva vožnja po morju.
Nemara je to    moja    zadnja pomlad.«
   Moja    duša je postajala bolj in bolj težka
»Možje,    moja    dolžnost je, da grem naprej, vi pa
tako svetla, kakor jo je bila povedala    moja    mati.
izgovorim svojo najglobljo željo, je    moja    preplašena in starokopitna duša zdaj
Zato, ker je prišla    moja    ura ... tista presrečna ura, ko bom delal.
Pa tudi ta je mehnica, kar je    moja    žalost...
Tudi    moja    glava je brezdanji prepad; iz nje se
- Nič ne pomaga, draga    moja   !
   Moja    novela se konča s Temnikarjevo smrtjo.
»In prav to je    moja    težava!« je rekel zaskrbljeno.
višje tragične usodnosti, ki pa ji    moja    moč ni dorasla...
»Očitno je danes skrivnostna samo    moja    prenapeta domišljija!« si je rekel
»Sicer je tudi oblaku samo    moja    domišljija dala svoj pomen,« se je
»O, saj to je pa    moja    zidanica!« je rekel z narejenim veseljem.
-    Moja    pravi, da nismo, hehe! - je rekel Martin.
   Moja    sestra je rekla, da so Temnikarjeve
   Moja    čista slina se je na gladini hitro
Toda po tistem blisku je bila    moja    dolina drugačna: ni bila več tako mehka,
Nemara je to    moja    zadnja pomlad.«
je bil    moja    lepa radost in moj ponos, zdaj je bil
ponos, zdaj je bil moj grdi greh in    moja    obtožba.
»   Moja    žena sploh ne hodi v gledališče,« se
Toda    moja    kuhinja je čista.
prsih in tam sanjam, do‐a Sol, ljubezen    moja    krasna!«
»Ljubezen    moja   , ljubezen moja, moja duša in moje življenje!
»Ljubezen moja, ljubezen    moja   , moja duša in moje življenje!
»Ljubezen moja, ljubezen moja,    moja    duša in moje življenje!
»Duh, kakšna se ti zdi    moja    sestrična?«
»Kaj zdajle dela    moja    žena?«
Viseča mreža bo    moja    postelja.
najbolj popularni hit dinastija, ti si    moja    najljubša serija.
ANATOLIJA, MATI    MOJA    * * *
Pričakoval sem, da me bo    moja    narava sama od sebe spravila nazaj
in zroč v velike črne oči, da se je    moja    onemoglost začela zdeti sama sebi smešna.
   Moja    slabost je prešla tako, kot je prišla.
Okej,    moja    kooperacija z mojo vlado na primer
   Moja    s kisikom nabita glava in fizično relaksirane
To je največ, kar imam -    moja    ‘norost’ je darilo, ki ga je treba
Raje vidim, da se    moja    iskra razgori v bleščeč plamen, kakor
Ogrodje so prekrivale odeje in    moja    stara spalna vreča, v sredi je bilo
skupaj zbitih zabojev, luč je dajala    moja    baterija.
   Moja    stara dobra viseča mreža je prišla
   Moja    afganistanska pustolovščina pa s tem
potem, ko sem si priznal, da ta vojna ni    moja    vojna, sem prisopel sredi noči nazaj
začel identiteto, ogrožena je bila    moja    pomembnost, čeprav sem si dopovedoval,
Nekdo mi je dejal, da je za vse kriva    moja    zunanjost.
   Moja    mehkoba in ranljivost sta se prestrašili
   Moja    duša je bila premehka za grobosti tega
   Moja    občutljivost kot, da je preskočila
Nad vsem pa je visela seveda    moja    zgubljenost v vsem tem.
Se že dogaja, zaljubil si se vame,    moja    sestra tam daleč proč te je že dala
frustracije ali pa je pripomogla tudi    moja   , hvalabogu, še iz socializma naivna
   Moja    identiteta ni samo tista, ki mi jo
* * * Če se bo    moja    egocentrična mogočnost kdaj po naključju
balanca je skrivljena grebla v pesek in    moja    roba je ležala raztresena okoli kot
Tista    moja    celica se je spremenila v najlepši
Srečal sem te,    moja    draga, zna biti, da si moj pravi partner,
* * *    Moja    draga Gail je povedala, da je noseča,
   Moja    mama bi kar umrla.
trenutka lahko delila z menoj tudi    moja    mama.
drgnila obme, mislil pa sem, da je    moja    draga ...
   Moja    ženska je bivala bliže stvarnosti kot
meni, tiste moje druge polovice, ki jo    moja    macho kultura doma, že tako dolgo zatira,
   Moja    podzavest je že toliko časa krulila,
sovraštvo, sovražiti sploh ne znam,    moja    funkcija je varovati življenje, pomagati,
Taka je    moja    pot.
občutek, to posebno stanje duha ... to je    moja    ženska, to so moji otroci, to je moj
To je    moja    svoboda.
prav storil in postoril, da je taka    moja    pot.
taborišča, mi je prestrašeno šepetala na uho    moja    draga.
Ne, Marija je    moja    prijateljica.
Veste, ta    moja    ženska, ki odhaja - preveč jo ljubim,
psihološki vidik, ker je zdaj predvsem    moja    duša tista, ki je potrebna pomoči.
Vendar je moj primer prav poseben,    moja    ljubezen je takšna, da je še sam ne
poletje sva hodila skupaj, bila je    moja    prva ljubezen!
kaj da si domišljam: češ da ona ni    moja    lastnina, saj nisva poročena, še hodiva
da se bolj od njega zavedam, da me    moja    draga prav grdo izkorišča, ko preusmerja
Kako naj živim brez tebe, ljubezen    moja   !
da bom izgubil polovico sebe, ko bo    moja    draga odšla.
   Moja    duša vre kakor razburkano morje v viharju
razpadla kot nepopolna oblika, in ona bo    moja   .
Žalost je treba negovati, kajti ”   moja    tuga je moj grad“ [prav tam, 23], ”moja
tuga je moj grad“ [prav tam, 23], ”   moja    bolečina je moj grad, ki se kot orlovsko
zdaj je morda nesrečno zaljubljena    moja    Cecilija, zadnje čase se nekaj kuja,
nadaljevanju, da sta ”moje vživetje in    moja    zavest kot tekoča sedaj‐navzočnost
To bi morala biti Draga,    moja    draga!
   Moja    Draga je v torek odletela... v Pariz...
Gotovo je bil zadet, bi rekla    moja    Cecilija, ali pa je imel višinsko bolezen.
razdelitve možganov, pri katerem se    moja    zavest, moj jaz ali, če hočeš, moja
moja zavest, moj jaz ali, če hočeš,    moja    oseba razcepi, razveja v dva človeka
kulturi zakoreninjeno prepričanje, da je    moja    smrt moj absolutni konec - in da mi
   Moja    smrt bo prekinila neposredne odnose
In ko to uvidim, se mi zdi    moja    smrt manj slaba.“ [prav tam]
Je    moja    smrt ista kot njihova?
Dokler sem živel še v mestu, je bila    moja    glavna stroka logika, čeprav sem že
zbrana dela v gotici (brala jih je    moja    babica, v družinski lasti pa so bila
tu, mi je bilo težko, ker ni bila več    moja   , toda takrat sem si lahko vsak dan
Če je tako, je    moja    Draga še vedno blizu mene, pa naj bo
anime meus, ki sugerira tudi pomen ”   moja    duša“, čeprav v tem kontekstu verjetno
za drugim, ni bila nikoli v celoti    moja    - bila je pač taka kot življenje.“
poznal že Newton, lahko rečeva, da    moja    ladja S miruje, tvoja ladja S'
   Moja    ura bo izmerila za odboj žarka v tvojem
bi tudi bilo res; kajti neskončnega    moja    glava ni zmožna razumeti in tudi moj
na svetu, tem bolj je, paradoksno,    moja    pozornost obrnjena v ”tostran“, bolje
kako lepo bi bilo meni, ko bi bila tu    moja    Draga!
se Tvoja volja“ - namreč Tvoja, ne    moja   !
Vem, da ne more nikoli več biti    moja   !
razprave, ampak jo samo nadaljujemo, je    moja    odločitev, da jo nadaljujemo, mi jo
Zato,    moja    trditev, tudi če bi vlada opravljala
Tako, da    moja    ugotovitev in ugotovitev predlagateljev
To je    moja    glavna pripomba.
To je    moja    velika želja.
Torej,    moja    kritika na ta zakon.
Ravno tako    moja    ni delovala zaradi moje malomarnosti,
Ne zato, ker je zbirka    moja   , temveč zato, ker gre za zbirko eksplicitne
Ne vem, ali je    moja    izbira dogodek, ker razumem dogodke
enkratne, izjemne in singularne, ampak    moja    prva misel je bila Ljubljanski mednarodni filmski festival Liffe
Čeprav je    moja    moč že pešala, sem bila kot vedno pripravljena
   Moja    vloga je bila povsod pomagati.
   Moja    psiha, duh in duša so popolnoma mirni.
   Moja    babica, ki je bila zelo verna ženska,
   Moja    želja je, da se zavemo, da je prekrasen
   Moja    največja ljubezen pa gre vsepovsod,
   Moja    usoda v Sloveniji je bila zelo težka
To ne bo več    moja    stvar.
»Saj veš, ta    moja    navada, da v domove prihajam skozi
govori, da sem več vreden od vas, da je    moja    kultura superiornejša od vaše, moj
»   Moja    rit je postala zla,« jadikuje domnevni
dušo je priporočil Bogu: »Če je to    moja    zadnja ura in tvoja božja volja, se
knjige, in bo zbrisal moj spomin, in bo    moja    senca in moje ogledalo in tega ne bo
hotel obrniti Borgesa: »Shi je bil    moja    senca in moje ogledalo in tega ni vedel.«