Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVadsp2 (1)


dolgo pismo, v katerem sem se spominjal    najinih    skupnih doživetij.