Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVadse4 (1)


nasprotne razloge, ki naj utemeljijo    najino    stališče.«