Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVadse3 (1)


Ona pravi    najinemu    razmerju ”prijateljstvo“, čeprav včasih