Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVadse2 (2)


strinjam s tem zaradi nadaljnega poteka    najinega    razpravljanja.«
dni po spominu zapisoval pogovor z    najinega    prejšnjega srečanja, sem ugotovil,