Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVadse1 (4)


svojemu prepričanju, predragi, da postane    najino    razpravljanje brezplodno.«
»Ali ni    najino    srce gorelo v nama, ko nama je po poti
»   Najino    življenje je kratko.
In tukaj je    najino    bitje, ki me bo potrebovalo, me že