Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVadmp6 (1)


dve leti stara hčerka, ona nima nič z    najinimi    problemi.