Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVadmp5 (2)


poznam odgovorov nanja, gotovo pa jim v    najinih    pogovorih ne bova ubežala, čeprav za
premišljevati iz sebe, kakor sva poskusila v    najinih    dosedanjih pogovorih, naletiva najprej